NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Andre tjenester


Svanhovd konferansesenter. Foto: Ragnar Våga Pedersen.
Svanhovd konferansesenter ligger i naturskjønne og rolige omgivelser midt i Pasvikdalen. Vår gode atmosfære skaper et inspirerende møtested for kurs og konferanser, og et behagelig overnattingssted for besøkende.


Kostbar mineralgjødsel setter ekstra fokus på betydningen av effektiv utnyttelse av næringsstoffene i jord og gjødsel. Foto: Jon Schärer

Gjødslingshåndboka inneholder grunnlagsmateriell for gjødslingsrådgivning, samt oppdaterte gjødslingsnormer og korreksjonstabeller.Planteklinikken. Foto: E. Fløistad
Planteklinikken ved Bioforsk Plantehelse på Ås, er et tilrettelagt servicetiltak for planteprodusenter og hobbydyrkere. Vi har ca 45 forskere som til sammen har spesialkompetanse på alle skadegjørere som finnes i norsk jord- og hagebruk.


Pesticidanalyser. Foto: Arnstein Staverløkk

Bioforsk plantehelse kan tilby analyser av rester av plantevernmidler og organiske spesialanalyser i vegetabilske matvarer samt diverse miljøprøver. Analyserekvisisjoner, faktaark, prislister og søkespekter finnes på disse sidene.JPK_ingressbilde_M_Onsrud.jpg
Elektronisk utgave av Jord- og Plantekulturbøkene, oppdelt i fagområder. Årgang 2003 til og med 2010.


Elgku og kalv. Foto: Håkon Sund

Norsk viltskadesenter er et nasjonalt kompetansesenter som skal bidra til gode løsninger av konflikter mellom vilt og næringsutøvelser, spesielt landbruksdrift. Viltskadesenteret gir i første rekke råd og veiledning i forbindelse med skader på /tap av husdyr og tamrein som  skyldes bjørn, ulv, jerv, gaupe og ørn. I tillegg kan du laste ned standarder, og lese mer om erfarings- og forskningsrapporter.Web Soilcam.jpg

Bioforsk Jord og miljø tilbyr alt fra naturfaglige undersøkelser innenfor grunn, jord og vann til mer integrerte konsekvensutredninger og ressursforvaltningsoppdrag. Plantehelsebiblioteket. Foto: Morten Günther
Biblioteket har status som nasjonalt plantehelsebibliotek og yter fjernlån til andre bibliotek i og utenfor Norge. Lånetiden er fire uker. Eksterne bestillinger fortrinnsvis via Bibsys.


 Diagnose av sjukdommer c
Diagnoselaboratoriet på Landvik startet opp i juni 2011. Vi tar imot prøver for identifisering av sykdommer på golfbaner, fotballbaner og i andre grøntanlegg. Analyserapport med anbefalinger er klar i løpet av 1-2 virkedager etter prøvens ankomst.


IPV
Norsk landbruk skal bli mindre avhengig av kjemiske plantevernmidler, blant annet gjennom økt bruk av integrert plantevern. Innen 2014 skal minst 70 % av norges bønder ha gode kunnskaper om integrert plantevern. Her finner du en samling ressurser.


Alle forsider 1.jpg
En guide til bedre kornavlinger. Fra planlegging av vekstsesongen til kornet er leveringsklart.


a a a