NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Publikasjoner
 

Sorter etter: Stigende Forfatter Synkende Tittel Synkende Dato
Andersen, S., Rasmussen, G. og P. Snilsberg.. 1995. Kartlegging og vurdering av tungmetall i forurenset grunn.. Jordforsk Rapport 37 (1995):80pp
Snilsberg, P.. 1995. Kartlegging av diabasganger langs ny vei og jernbane, Vestby.. Jordforsk Rapport 40 (1995):23pp
Snilsberg, P.. 1995. Smihagan naturreservat - tunnellinngrep.. Jordforsk Rapport 44 (1995):8pp
Forretningsutvikling Nord-Norgekontoret sett i en helhetlig sammenheng.
Infiltrasjonsløsninger Tana kommune.
Jordrenseanlegg for avisingskjemikalier for overvann.
Smihagen naturreservat.
Etterbehandling av avløpsvann Hurdal renseanl.
Hansemakerkilen naturreservat.
Grønlund, A.. 1995. Forurensning fra jordbruksareal ute av drift.. Jordforsk Rapport 78 (1995):42pp
Miljøgeoogisk undrsøkelse av Krødsherad kommunale avfallsdeponi.
Utslipstillatelse Thorrud camping.
Sofiemyr Idrettspark.
Drikkevannsbrønner-E6-Korsegården.
Fjerning av barkdeponi ved Rena Kartonfabrikk.
Driftsinstruks for infiltrasjonsanlegg.
Grønlund, A. og C. E. Amundsen.. 1995. Overvåking av miljøgifter i dyrket jord.. Jordforsk Rapport 71 (1995):57pp
Braskerud, B. og B. C. Standring.. 1995. Use of barly straw filters to mitigate diffuse agricultural pollution -a pilot study.. Jordforsk Rapport 70 (1995):13pp
Andersen, S.. 1995. Grunnforurensning fra treimpregneringsvirksomhet i Vestfold.. Jordforsk Rapport 89 (1995):1+pp
Andersen, S.. 1995. Grunnforurensning fra treimpregneringsvirksomhet i Buskerud.. Jordforsk Rapport 88 (1995):1+pp
Andersen, S.. 1995. Grunnforurensning fra treimpregneringsvirk. Oppland.. Jordforsk Rapport 87 (1995):1+pp
Andersen, S.. 1995. Grunnforurensning fra treimpregneringsvirksomhet i Hedmark.. Jordforsk Rapport 86 (1995):1+pp
Andersen, S.. 1995. Grunnforurensning fra treimpregneringsvirksomhet i Oslo og Akershus.. Jordforsk Rapport 85 (1995):1+pp
Andersen, S.. 1995. Grunnforurensning fra treimregneringsvirksomhet i Østfold.. Jordforsk Rapport 84 (1995):1+pp
Avløpsløsning-Eltneset hytteomr.
Avløpsløsning for Drammen Golfbane.
Ludvigsen, G.H.. 1995. Jordsmonnovervåking i Norge - Kortversjon.. Jordforsk Rapport 81 (1995):16pp
Ludvigsen, G.H.. 1995. Jordsmonnovervåk.-Feltrapp. 94.. Jordforsk Rapport 80 (1995):123pp
Avløpsløsning-Lia gård.
Konsekvenser av tungmetallutslipp fra energigjenvinning. Akkumulering og effekter i jord.
Avløpsløsning Øyer Fjellstue.
Bjorli vannverk i Lesja kommune. Søknad om ferdiggodkjenning.
Anleggstesting av komposteringsanlegget på Lindum.
Warner, W.. 1995. Anvendelse av et amerikansk program for kontroll av jordarbeid.. Jordforsk Rapport 101 (1995):17pp
Andersen, S.. 1995. Grunnforurensning fra treimpregneringsvirks. Nordland, Troms og Finnmark.. Jordforsk Rapport 100 (1995):1+pp
Andersen, S.. 1995. Grunnforurensning fra treimpregneringsvirksomhet.. Jordforsk Rapport 99 (1995):pp
Andersen, S.. 1995. Grunnforurensning fra treimpregneringsvirksomhet i Nord-Trøndelag.. Jordforsk Rapport 98 (1995):1+pp
Andersen, S.. 1995. Grunnforurensning fra treimpregneringsvirksomhet i Sør-Trøndelag.. Jordforsk Rapport 97 (1995):1+pp
Andersen, S.. 1995. Grunnforurensning fra treimpregneringsvirksomhet i Møre og Romsdal.. Jordforsk Rapport 96 (1995):1+pp
Andersen, S.. 1995. Grunnforurensning fra treimpregneringsvirksomhet i Sogn og Fjordane.. Jordforsk Rapport 95 (1995):1+pp
Andersen, S.. 1995. Grunnforurensning fra treimpregneringsvirksomhet i Hordaland.. Jordforsk Rapport 94 (1995):1+pp
Andersen, S.. 1995. Grunnforurensning fra treimpregneringsvirksomhet i Rogaland.. Jordforsk Rapport 93 (1995):1+pp
Andersen, S.. 1995. Grunnforurensning fra treimpregneringsvirksomhet i Vest-Agder.. Jordforsk Rapport 92 (1995):1+pp
Andersen, S.. 1995. Grunnforurensning fra treimpregneringsvirksomhet i Aust-Agder.. Jordforsk Rapport 91 (1995):1+pp
Andersen, S.. 1995. Grunnforurensning fra treimpregneringsvirksomhet i Telemark.. Jordforsk Rapport 90 (1995):1+pp
Skjerbergkilen naturreservat.
Vagstad, N., Eggestad, H.O. og L. Øygarden.. 1995. Flomskader på jordbruksareal.. Jordforsk Rapport 66 (1995):8pp
Bremnes fyllplass i Sortland.
Søknad om utslipp-Brimi fjellstue.
Nordal, O., Amundsen, C.E., Westby, T. og S. Andersen.. 1995. Kartlegging av grunnforurensning ved Nitriden, Eydehavn.. Jordforsk Rapport 60 (1995):105pp
1-50 av 999 | Neste 50 Siste 49

Elektronisk arkiv over alle publikasjoner fra Bioforsk.

a a a