NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Publikasjoner
 

Sorter etter: Stigende Forfatter Synkende Tittel Synkende Dato
Smith, M., Brainerd, S., Linnell, J., Levin, M. & Karlsson, J. 2006. ”Leve med bjørn”. Informasjonsbrosjyrer.
Norderhaug, A., Garmo, T., Hegrenes, A., Nilsen, L., Thorvaldsen, P., Ulvund, M., Vandvik, V., Velle, L. & Øpstad, S. 2011. ”Feral sheep” in coastal heaths – developing a sustainable local industry in vulnerable cultural landscapes. In: Calvo, L. & Suárez-Seoane S. (eds). 2011. Southern European heathlands-diverse landscapes under global change. 12th European Heathland Workshop, Spain-Portugal, 12th-18th of June 2011.
Thomsen, M. 2015. ”Betydningen af pløjedybde og pløjetidspunkt på bestanden af rodukrudt og dets mulige miljøpåvirkning” .
Aamlid, T.S. 2009. ’Richter Rasen’ leverte sin første plen til kroninga av Østerrike/Ungarns keiser i 1906. Gressforum 2009(4):10-11.
Aamlid, T.S. 2009. ’Field days’ på Rutgers University. Gressforum 2009(3):12-14.
Borgen, B., Ahuja, I., Thangstad, O., Honne, B., Rohloff, J. & Bones, A. 2012. ‘Myrosin cells’ are not a prerequisite for aphid feeding on oilseed rape (Brassica napus); but affect host plant preferences. Plant Biology
Espevig, T. 2011. Основные болезни и способы борьбы с ними на гринах в Скандинавии. Greenkeeper skole, 20.september, Moskva
Hatten, L. & E. Høberg. 2002. Øyer som gror igjen: Lam som "rydder" har god tilvekst. Norden 8: 4-6
Carlsen, T.H. 2007. Øybeiting som et tapsreduserende tilltak mot rovdyr.
Øvre Reinsjøfjell hyttefelt ved Helgevatnet i Flå kommune. Søknad om utslippstillatelse for 156 hytter.
Dragland, S. & Skarpaas, O. 2006. Østersurt (Mertensia maritima L.) - en arktisk strandplante med et navn som beskriver smaken. Bioforsk TEMA 1(27). 7 s
Øygarden, L.. 1994. Østensjøvannet - erosjonssikring.. Jordforsk Rapport 47 (1994):14pp
Haaland, S. & Gjemlestad, L. 2010. Ørretbestanden i Kjerringdalsbekken - Estimat av ørretbestanden i Kjerringdalsbekken etter bygging av Rv465 Hanesund – Sande. Bioforsk RAPPORT 5(155):14s.
Hensel, G. 2011. Ølneseter og vestre del av Bøhnseter hyttegrend i Sør-Aurdal kommune. Avløpsplan og søknad om utslippstillatelse. Bioforsk RAPPORT 6(17):19s.
Køhler, J. 2006. Ølneseter hyttegrend i Sør-Aurdal kommune. Planer for vann og avløpsløsninger. Søknad om utslipp av avløpsvann. Bioforsk Rapport 1(82): 15
Straalberg, E. & R. Skuterud. 1999. Økte problem med markrapp. Samvirke 8/99: 24-25
Frøseth, R. 2010. Økte byggavlinger i økologisk drift gjennom bedret grønngjødselhåndtering. Foredrag. Værnes, 16.11.2010.
Hovda, M., Vangdal, E. & Rode, T. 2014. Økt utnyttelse av plommer, søtkirsebær og bringebær med høytrykksprosessering. Nofima rapportserie (20):24s.
Toppe, B., Verheul, M., Herrero, M.L. & Grimstad, S.O. 2007. Økt produktivitet i veksthusagruk ved redusert angrep av Pythium-råte. Bioforsk Rapport 2 (71). 20 pp
Vagstad, N. 2013. Økt norsk kornproduksjon.
Strand, E. 2014. Økt norsk kornprduksjon - hvorfor og hvordan.
Bergslid, R. 2015. Økt matproduksjon på norske ressurser.
Arnoldussen, A., Forbord, M., Grønlund, A., Hillestad, M., Mittenzwei, K., Pettersen, I. & Tufte, T. 2014. Økt matproduksjon på norske arealer.. Rapport (6):99s.
Bergslid, R. 2014. Økt matproduksjon i Rauma kommune.
Bergslid, R. 2015. Økt matproduksjon - teori møter virkelighet.
Friis.Pedersen, S. 2013. Økt mangfold i økologiske tomater. Intervju i Stjørdal, 06.11.2013
Paluch, J., Palczynski, M., Paruch, A.M. & Pulikowski, K. 2005. Økt lagringstid og forbedret vannkvalitet ved anlegging av fordrøyningsbasseng. Copyright by Publishing Office of the Agricultural University of Wroclaw. ISSN 0867-7964 ISSN 0867-2393 ISBN 83-89189-82-8. Monografi serie XLVII 527. 68 pp
Kval-Engstad, O. & Nesheim, L. 2014. Økt lagerbehov for storfegjødsla. Buskap : medlemsblad for Geno 66(2):24-26.
Deelstra, J. & Grønsten, H. 2014. Økt kunnskapsbehov ved dimensjonering av grøftesystemer i et endret klima. Bioforsk TEMA 9(7):4s.
Vagstad, N. 2013. Økt kornproduksjon. Konklusjoner frå ekspertgruppa.
Vagstad, N. 2013. Økt kornproduksjon. Konklusjoner frå ekspertgruppa.
Vagstad, N. 2013. Økt kornproduksjon i Norge. Hvorfor og hvordan?
Hage, I. 2014. Økt kornproduksjon - flaskehalser som skal løses. I: Bioforsk-konferansen 2014. Sammendrag og presentasjoner. Bioforsk Fokus 9(2):s118.
Hage, I. 2014. Økt kornproduksjon - flaskehalser som skal løses.
Johansen, T.J. 2003. Økt konvensjonell og økologisk settepotetproduksjon. Grønn kunnskap 7(5): 70-73
Ebbesvik, M. 2008. Økt grovfôropptak betyr økt bruk av egne ressurser i mjølkeproduksjonen. Bonde og Småbruker Nr 10 s18
Hoel, B. 2009, Økt gjødselpris- betydning for gjødslingspraksis. Foredrag. Hønefoss, 26.03.2009.
Hoel, B. 2008. Økt gjødselpris, konsekvenser og tiltak i korn.
Hoel, B. 2008. Økt gjødselpris - betydning for gjødslingspraksis.
Hoel, B., Riley, H., Fystro, G., Stubhaug, E. & Haug, K. 2009. Økt gjødselpris - betydning for gjødslingspraksis. Bioforsk FOKUS 4(2):44-45.
Hoel, B. 2009. Økt gjødselpris - betydning for gjødslingspraksis. Foredrag. Sandefjord, 05.02.2009.
Hoel, B. 2009. Økt gjødselpris - betydning for gjødslingspraksis. Foredrag.
Havstad, L. Økt frøavl av grøntanleggsgras i Norge . Foredrag, Stokke, 29.10.10
Havstad, L. 2011. Økt frøavl av gras til grøntanlegg. Norsk frøavlskonferanse 2011. Tønsberg. 31. mai 2011.
Suthaparan, A., Stensvand, A., Torre, S., Herrero, M.L., Pettersen, R.I. & Gislerød, H.R. 2008. Økt daglengde kan kontrollere meldugg i roser. Gartneryrket 106(10): 28-30
Økotoksisitetstesting av sand fra jernstøperi og risikovurdering for anvendelse på dyrket mark.
Økotoksisitetstesting av kompostert avfall fra Dynea ASA.
Stubberud, H. 2006. Økotoksikologiske effekter av PFOS, PFOA og 6:2 FTS på meitemark (Eisenia fetida). SFT-rapport TA-2212/2006: 31
Økotoksikologisk undersøkelse av tre referansejordtyper og tre prøver av forurenset jord fra A/S Norske Shells nedlagte raffneritomt på Sola.
Økotoksikologisk undersøkelse av fire prøver av behandlet jord fra A/S Norske Shells nedlagte raffineritomt på Sola.
1-50 av 999 | Neste 50 Siste 49

Elektronisk arkiv over alle publikasjoner fra Bioforsk.

a a a