NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Publikasjoner
 

Sorter etter: Stigende Forfatter Synkende Tittel Synkende Dato
A. Andersen 2001. Polyfage predatorer i jordbruksområder. Insektnytt 24 (2/3): 49-55
A. Sæbø, R. Popek, B. Nawrot, H.M. Hanslin, H. Gawronska, S.W. Gawronski, 2012. Plant species differences in particulate matter accumulation on leaf surfaces. Science of the Total Environment 427–428 (2012) 347–354
Aaby, K. & Mazur, S. 2013. Hva er et industribær?. I: Bioforsk-konferansen 2013. Sammendrag og presentasjoner. Bioforsk FOKUS 8(2):261-263.
Aaby, K. & Mazur, S. 2013. Hva er industribær?.
Aaby, K., Mazur, S., Nes, A. & Skrede, G. 2012. Phenolic compounds in strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) fruits: Composition in 27 cultivars and changes during ripening. Food Chemistry 132(1):11.
Aagaard, P., Miranda-Barbosa, E., Kitterød, N.-O. & Rasse, D. et.al. 2006. Feasibility study on CO2 field laboratories for monitoring and safety assessment. University of Oslo, Department of Geosciences, Oslo, Norway. TECHNICAL REPORT
Aak, A. & Knudsen, G. 2012. Egg developmental status and the complexity of synthetic kairomones combine to influence attraction behaviour in the blowfly Calliphora vicina. Physiological entomology 37(2):127-135.
Aak, A. & Knudsen, G. 2014. Blowfly phenology and trap catches in cold climate areas.
Aak, A. and Knudsen, G.K. 2011. Sex differences in olfaction-mediated visual acuity in blowflies and its consequences for gender-specific trapping. Entomologia Experimentalis et Applicata. 139:1-10.
Aak, A., Birkemoe, T. & Knudsen, G. 2011. Efficient Mass Trapping: Catching the Pest, Calliphora vicina, (Diptera, Calliphoridae), of Norwegian Stockfish Production. Journal of Chemical Ecology 37:924-931.
Aak, A., Knudsen, G.K. & Soleng, A. 2010. Wind tunnel behavioural response and field trapping of the blowfly Calliphora vicina. Medical and Veterinary Entomology 24(3):250-257.
Aakerøy, P. & Kitterød, N. 2010. Grunnvannsobservasjoner 2007-2010 i Tussebekken, Oppegård. Bioforsk Notat:6s
Aakerøy, P. & Kløve, B. 2010. GENESIS - Groundwater and Dependent Ecosystems. Foredrag. Oslo, 13.01.2010.
Aakerøy, P. 2010. Etablering av felles vannforsyning for hyttefeltet Rostberget – Blåkollen. En vurdering av hydrogeologiske forhold på Veståsen i Søndre Land kommune. Bioforsk RAPPORT 5(114):14s.
Aakerøy, P. 2011. Drikkevannsbrønner langs ny fv. 40 Helle – Lofthus, Rollag kommune. En forundersøkelse. Bioforsk RAPPORT 6(96):16.
Aakerøy, P. 2011. Grunnundersøkelser for infiltrasjon. Poster. Trondheim, 15.02.2011.
Aakerøy, P. 2011. Grunnvannsobservasjoner fra 2007 til 2011, Tussebekkdalen, Oppegård kommune. Bioforsk RAPPORT 6(139):8.
Aakerøy, P. 2011. Lokalisering av drikkevannsbrønn langs riksvei 7, Sokna – Ørgenvika, Ringerike kommune. En hydrologisk vurdering for Hæhre Entrepenør AS. Bioforsk RAPPORT 6(101):12.
Aakerøy, P. 2011. Lokalisering av overvåkningsbrønner – Lågen Potetpakkeri AS. Bioforsk RAPPORT 6(4):10s.
Aakerøy, P. A. og Hanserud, O. S. 2011. Store infiltrasjonsanlegg i jord – eksempler fra norsk potetindustri. Poster på Det 20. nasjonale seminaret om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU, Trondheim 14-15 februar.
Aakerøy, P., Skarbøvik, E., Haaland, S., Staalstrøm, A., Molvær, J. & Væringsstad, T. 2009. An assessment of osmotic power potential in Norway. Bioforsk RAPPORT 4(102):79.
Aakerøy, P.A. 2010. Etablering av ny borebrønn ved Nydalshytta, Lillomarka. En vurdering av hydrogeologiske forhold. 5(61):17.
Aamlid, T. & A. Andersen. 2000. Insektsprøyting i strandrørfrøeng. I: U. Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 2000. Planteforsk Grønn forskning 01/2000 pp 260-262
Aamlid, T. & A. Andersen. 2000. Insektsprøyting i strandrørfrøeng. I: U. Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 2000.. Planteforsk Grønn forskning 01/2000 260-262
Aamlid, T. & Andersen, A. 2009. Norsk frøavlerlags skadedyrprosjekt i rødkløver. Resultater til og med 2008. Foredrag ved fagmøte i Vestfold frøavlerlag, Tønsberg, 16.mars 2009.
Aamlid, T. & Brønstad, J. 2015. Bladgjødsling med mangan og sink ved frøavl av timotei. Rapport fra et forsøk i Trøndelag 2014. Bioforsk RAPPORT 10(22):12s.
Aamlid, T. & D. Arntsen. 1998. Effects of Light and Temperature on Seed Germination on Poa pratensis from High latitudes. Acta Agriculturæ Scandinavica, Section B, Soil and Plant Science 48(4) pp 239-247
Aamlid, T. & E. Stubhaug. 2003. Kaliumvirknng av steinmjøl og kompost ved økologisk planteproduksjon. Grønn forskning 7(1): 290-293
Aamlid, T. & E. Torskenes. 2000. Høstbehandling av Ryss engrapp. I: U.Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 2000.. Planteforsk Grønn forskning 01/2000 pp 247-277
Aamlid, T. & E. Torskenæs. 1999. Frøavl av kvitkløver. Resultater fra praktisk prøvedyrking og forsøk med høstemetoder og høstetider 1996-1998. Planteforsk Grønn Forskning 08/1999 23pp
Aamlid, T. & E. Torskenæs. 1999. Frøval av kvitkløver. Resultater fra praktisk prøvedyrking og forsøk med høstemetoder og høstetider 1996-1998. Planteforsk Grønn Forskning 08/1999 23pp
Aamlid, T. & Espevig, T. 2008. Hundekvein (Agrostis canina) på golfgreener i Norden: Bakgrunn for prosjektet og nordamerikanske forsøksresultater.
Aamlid, T. & Espevig, T. 2009. Hundekvein på golfbaner i Norden. Gressforum (3):18-22.
Aamlid, T. & G. Hommen. 2000. Høstetid og nedsviing i rødkløverfrøeng. I: U. Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 2000. Planteforsk Grønn forskning 01/2000 pp 263-267
Aamlid, T. & Havstad, L. 2011. Herbage seed production based on Norwegian experiments and practise.
Aamlid, T. & Havstad, L. 2013. Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforskning 2011-2012. I: Jord- og Plantekultur 2013 - Forsøk i korn, olje- og proteinvekster, engfrøavl og potet 2012. Bioforsk Fokus 8(1):162-169.
Aamlid, T. & Havstad, L. 2014. Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforskning 2012-2013. I: Jord- og Plantekultur 2014 - Forsøk i korn, olje- og proteinvekster, engfrøavl og potet 2013. Bioforsk Fokus 9(1):200-204.
Aamlid, T. & J. Rønningen. 2000. Roundup-bestrykning mot høyvokste grasarter i engkveinfrøeng . Norsk Frøavlsnytt 5(2) 4 pp
Aamlid, T. & Kvalbein, A. 2009. Evaporative demands and deficit irrigation on golf courses and other turfgrass areas. Foredrag på Møte i den nordiske referansegruppa for prosjektet: Vanning av gras til grøntanlegg, Gjennestad gartnerskole, 12.feb. 2009
Aamlid, T. & L. Havstad. 1998. Delt vårgjødsling til timoteifrøeng. Norsk frøavlsnytt 3/1 5
Aamlid, T. & L. Havstad. 1999. Ulike gjødseltyper til timoteifrøeng ved vekststart og begynnende strekningsvekst. I: U. Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 1999. Planteforsk Grønn forskning 01/1999 195-197
Aamlid, T. & L. Havstad. 1999. Ulike mengder nitrogen ved vekststart og begynnende strekningsvekst ved frøavl av timotei. I: U. Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 1999. Planteforsk Grønn forskning 01/1999 188-194
Aamlid, T. & L. Havstad. 1999. Utprøving av Moddus i bladfaksfrøeng. I: U. Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 1999. Planteforsk Grønn forskning 01/1999 201-203
Aamlid, T. & L. Havstad. 2003. Frøavl av 'Fenre' raigras starter i 2003. . Norsk frøavlsnytt 8(2): 2-3
Aamlid, T. & Pettersen, T. 2013. Effect of the turf colorant Transition HC on infection with Microdochium nivale, winter survival and spring recovery on a Scandinavian putting green. Bioforsk RAPPORT 8(87):23s.
Aamlid, T. & R. Skuterud. 1998. Vekstregulering med CCC: Hvor stor dose skal vi bruke?. Norsk frøavlsnytt 3/2 7
Aamlid, T. & Rosef, L. 2011. Tilslag og plantesuksesjon uten såing og etter såing av norsk FJELLFRØ og standard, importert frøblanding på ulike jordarter i Bitdalen, 2008-2011.
Aamlid, T. & Strandberg, M. 2011. An overview of the golf industry and on-going turfgrass research projects in Scandinavia.
Aamlid, T. & Susort, Å. 2014. Borgjødsling ved frøavl av kvitkløver. I: Jord- og Plantekultur 2014 - Forsøk i korn, olje- og proteinvekster, engfrøavl og potet 2013. Bioforsk Fokus 9(1):237-239.
1-50 av 999 | Neste 50 Siste 49

Elektronisk arkiv over alle publikasjoner fra Bioforsk.

a a a