NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Tittel: Grov flistalle til sau
Forfattere:Hansen, I., Jørgensen, G., Lind, V., Uhlig, C. & Finnes, O.
Navn på utgivelse: Bioforsk RAPPORT
Publikasjonstype: Bioforsk RAPPORT
Volum (nr): 6
Nr: 106
Side(r): 30
Utgivelsesår: 2011
Avdeling: Bioforsk Nord
Fagområde: Arktisk landbruk
Sammendrag:

Bruk av flisbasert talle til sau resulterte i mindre synkron liggeatferd og mer møkkete dyr sammenliknet med halmtalle, mens flisstørrelse og innblanding av torv hadde liten betydning for reinhetsgrad og liggeatferd. Disse to velferdsindikatorene indikerer at halm var et bedre tallemateriale til sau enn grov flis under våre forsøksbetingelser. Ved endrede forsøksbetingelser, bl.a. høyere tørrstoffinnhold i flis og fôr og bedre drenering, kunne det trolig vært oppnådd bedre resultater på flistalle. Anbefalinger for etablering og drifting av flistalle til sau er gitt.

ISBN: 978-82-17-00829-3
a a a