NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Tittel: Hundekvein på golfbaner i Norden
Forfattere:Aamlid, T. & Espevig, T.
Navn på utgivelse: Gressforum
Publikasjonstype: Artikkel i fag - el.pop.tidsskrift
Nr: 3
Side(r): 18-22
Utgivelsesår: 2009
Avdeling: Bioforsk Øst - Landvik
Bioforsk Øst - Apelsvoll
Fagområde: Frøavl og gras til grøntanlegg
Sammendrag:

Forskingsprosjektet "VELVET GREEN: Overvintring og skjøtsel av hundekvein på golfgreener" er et av de mest omfattende som hittil er finansiert av nordiske golfspillere gjennom stiftelsen "Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF)". Foruten forsøk i kontrollert klima på Universitet for Miljø og Biovitenskap (Ås) og feltforsøk på Bioforsks sentre Landvik (Grimstad) og Apelsvoll (Toten) omfatter prosjektet praktisk utprøving av hundekvein på golfbaner i Finland, Sverige, Norge og Danmark. Sammen med rådgivere og forskere fra de ulike land utgjør headgreenkeeperne på disse banene prosjektets referansegruppe. I juni var denne gruppa samlet på Apelsvoll for å utveksle erfaringer så langt i prosjektet.

 

De praktiske erfaringene til greenkeeperne i referansegruppa er et nødvendig supplement til forsøksresultatene som kommer ut av prosjektet. Erfaringene viser at utfordringen med hundekvein på golfbaner i Norden ikke er overvintringa, men å finne fram til skjøtselrutiner som kontrollerer det organiske materiale og forekomsten av sykdommer i vekstsesongen. Så snart greenen er inngrodd må gjødsling og vanning reduseres, men riktig nivå avhenger av vekstmedium, spilletrykk, klimaforhold og mange andre faktorer. På nye greener vil hundekvein gi rask etablering og tidlig baneåpning, men hvis skader først oppstår, er reparasjonsevnen dårligere enn for krypkvein.