NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Tittel: Avling og artssamansetjing med tidleg og hyppig slått
Forfattere:Bakken, A., Lunnan, T. & Høglind, M.
Navn på utgivelse: BUSKAP
Publikasjonstype: Artikkel i fag - el.pop.tidsskrift
Volum (nr): 60
Nr: 7
Side(r): 46-47
Utgivelsesår: 2009
Avdeling: Bioforsk Midt-Norge
Bioforsk Vest
Bioforsk Øst
Fagområde: Grovfor og kulturlandskap
Sammendrag: Enga må slåast ung og ofte dersom  grovfôret skal ha høg potensiell næringsverdi.  Ein slik intensiv haustepraksis vil ein forvente gir lågare avlingar og ei mindre varig eng i høve til ein praksis med sjeldnare og/eller seinare slåttar. Desse spørsmåla har ein sett nærare på i prosjektet "Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon ". Ein fann moderate avlingstap med tidlege og hyppige slåttar.