NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Tittel: Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2008. B. Sorter som ikke er ferdig testet
Forfattere:Molteberg, B. & Enger, F.
Navn på utgivelse: Bioforsk Rapport
Publikasjonstype: Bioforsk RAPPORT
Volum (nr): 4 (26)
Side(r): 57s
Utgivelsesår: 2009
Avdeling: Bioforsk Øst - Apelsvoll
Fagområde: Grovfor og kulturlandskap, Annet
Sammendrag: Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (www.mattilsynet.no). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. Prøvingen er en kontinuerlig, ikke tidsavgrenset prøving. Flerårige arter legges ut to ganger med tre registrerings- og høsteår etter hvert utlegg. Ettårige arter prøves i tre år. Artene blir som hovedregel prøvd i fem distrikter, Østlandet, Fjellbygdene, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. I 2008 var det sorter av følgende arter med i prøvingen: Timotei, engsvingel/raisvingel/strandsvingel, engelsk (flerårig) raigras, rødkløver og westervoldsk (ettårig) raigras. Totalt var det 38 sorter i prøving, ingen av disse var ferdig prøvd. I tillegg var det med 26 målesorter. Sorter som var ferdig prøvd i 2008 (22 stk.) kommer i tillegg til de nevnte 38. Disse er presentert i egen rapport, Bioforsk Rapport Vol. 4 (25) 2009.
a a a