NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Tittel: Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2008. A. Sorter som er ferdig testet
Forfattere:Molteberg, B. & Enger, F.
Navn på utgivelse: Bioforsk Rapport
Publikasjonstype: Bioforsk RAPPORT
Volum (nr): 4 (25)
Side(r): 87s
Utgivelsesår: 2009
Avdeling: Bioforsk Øst - Apelsvoll
Fagområde: Grovfor og kulturlandskap, Annet
Sammendrag: Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (www.mattilsynet.no). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. Prøvingen er en kontinuerlig, ikke tidsavgrenset prøving. Flerårige arter legges ut to ganger med tre registrerings- og høsteår etter hvert utlegg. Ettårige arter prøves i tre år. Artene blir som hovedregel prøvd i fem distrikter, Østlandet, Fjellbygdene, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. I 2008 var det sorter innen artene timotei, engelsk (flerårig) raigras/hybrid raigras, raisvingel, strandrør, engrapp og italiensk (toårig) raigras som var ferdig testet. I alt 22 sorter var ferdig testet og av disse er 10 anbefalt godkjent; 2 timotei, 3 raigras, 4 strandrør og 1 italiensk raigras.
a a a