NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Tittel: Resistens mot pyretroider hos rapsglansbille - hva nå?
Forfattere:Andersen, A., Kjos, Ø., Nordhus, E. & Johansen, N.
Navn på utgivelse: Bioforsk Fokus
Publikasjonstype: Bioforsk FOKUS
Volum (nr): 3 (1)
Side(r): 94-95
Utgivelsesår: 2008
Avdeling: Bioforsk Plantehelse - Ås
Fagområde: Plantehelse og plantevern
Sammendrag: Rapsglansbille er det viktigste skadedyret i oljevekster i Norge, og den vanligste bekjempelsesmetoden har i lang tid vært sprøyting med pyretroider. De seneste årene har det kommet inn rapporter om dårlig virkning av behandlingene. Sommeren 2007 ble det gjennomført en kartlegging i Sør-Norge for å undersøke om rapsglansbille har blitt resistent mot pyretroider. Det viste seg at av 7 undersøkte populasjoner hadde 5 lav resistens og 1 populasjon var resistent. Biscaya OD 240 er et middel som har en annen virkningsmekanisme, og som med fordel kan brukes i alternering med pyretroider for å redusere resistensutviklingen.