NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Tittel: Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2005. A. Sorter som er ferdig testet
Forfattere:Molteberg, B. & Enger, F.
Navn på utgivelse: Bioforsk FOKUS
Publikasjonstype: Bioforsk FOKUS
Volum (nr): 1(4)
Side(r): 61 s
Utgivelsesår: 2006
Avdeling: Bioforsk Øst - Apelsvoll
Fagområde: Annet
Sammendrag: Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (tidligere Landbrukstilsynet) ( www.mattilsynet.no ). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. ( http://www.mattilsyet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00017/Offisiell_Sortsliste_17869a.pdf ) Prøvingen er en kontinuerlig, ikke tidsavgrenset prøving. Flerårige arter legges ut to ganger med tre registrerings- og høsteår etter hvert utlegg. Ettårige arter prøves i tre år. Artene blir som hovedregel prøvd i fem distrikter, Østlandet, Fjellbygdene, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. I 2005 var det sorter innen artene timotei, hundegras, engelsk (flerårig) raigras og westervoldsk (ettårig) raigras som var ferdig testet. I alt 17 sorter var ferdig testet og av disse er 7 anbefalt godkjent, (4 timotei, 1 hundegras og 2 engelsk (flerårig raigras).
a a a