NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Tittel: Salatbladskimmel. Smittekilder, raser og forsøk med bekjempelse
Forfattere:Nordskog, B. & Hermansen, A.
Navn på utgivelse: Gartneryrket
Publikasjonstype: Artikkel i fag - el.pop.tidsskrift
Volum (nr): 100(6)
Side(r): 12-14
Utgivelsesår: 2002
Avdeling: Bioforsk Plantehelse - Ås
Fagområde: Plantehelse og plantevern
Sammendrag: Salatbladskimmel (Bremia lactucae) har forårsaket store problemer i frilandssalat på Østlandet de siste årene. I et forprosjekt i 2001 ble det sett på smittekilder, raser og strategier for bekjempelse med minst mulig bruk av plantevernmidler. Mulige smittekilder er omtalt. Videre er det gitt resultater fra rasetestingen i 2001, og fra feltforsøk med to varslingsmodeller  og ulike fungicider.