NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Utmelding av norske øko-bønder - Hva er årsakene?
Hovedmålet i prosjektet er å undersøke årsaker til at bønder slutter med Debio-godkjent økologisk produksjon i Norge. Mer kunnskap om dette emnet vil gjøre det lettere å utarbeide strategier, virkemidler og tiltak for hvordan myndighetenes mål for området økologisk matproduksjon kan nås. Delmålene er å 1) avdekke og analysere hvilke faktorer som får økologiske bønder til å slutte med Debio-godkjent økologisk produksjon; 2) sammenlikne norske resultater og rammebetingelser med andre europeiske land; 3) diskutere mulige offentlige virkemidler og tiltak som kan bidra til å redusere antall bønder som slutter med økologisk produksjon, og kanskje også oppmuntre flere bønder til å legge om. I Norge har det lenge vært et mål å øke andelen økologisk dyrket areal til 10 % innen 2010. Nå har myndighetene som mål at 15 % av matproduksjon og -forbruk i 2015 skal være økologisk. Fra 1991 til 2005 har økologisk jordbruksareal økt fra 24 430 til 430 330 daa, og utgjør nå 3,5 % av det samlede jordbruksarealet. For å nå 10 %-målet må minst 4000 flere bønder legger om til økologisk landbruk, og enda flere må legge om for å nå 15 %-målet. Siden 2002 har omlag 200 bønder sluttet med Debio-godkjent økologisk produksjon hvert år. Vi vet ikke om disse har vendt tilbake til konvensjonell drift, om de har avviklet gardsdrifta, eller om de fortsatt driver tilnærmet økologisk, men utenfor Debio-ordningen. Dette prosjektet vil undersøke hvorfor bøndene har sluttet med økologisk produksjon. Vi vil finne kjennetegn ved brukene og brukerne, og analysere faktorer som påvirker beslutningen om å slutte med økologisk drift. Norske resultater og rammebetingelser vil bli sammenliknet med utenlandske. Vi vil også diskutere virkemidler og tiltak for å avgrense utmeldingen fra Debio-sertifiseringen.
Prosjektnummer: 2010076
Prosjektleder: Anne-Kristin Løes
Medarbeidere: Matthias Koesling
Avdeling: Bioforsk Økologisk - Tingvoll
Fagområder: Økologisk mat og landbruk
Samarbeid: Bioforsk Organic Food and Farming Division, Norwegian Agricultural Economics Institute (NILF), the Technical University of Denmark, the BOKU University of Natural Resources and Applied Life Sciences in Vienna, Austria
Start: 2006
Slutt: 2008
a a a