NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Verdiprøving fôrvekster

En forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra og etter retningslinjer gitt av Mattilsynet. Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. Prøvingen er en kontinuerlig, ikke tidsavgrenset prøving. Nye sorter kan komme med i prøving hvert år, og sorter som er ferdig prøvd, vil gå ut av prøvingen. Forsøksfeltene kan dermed ha med sorter som har kommet med i prøvingen til ulik tid. Flerårige arter legges ut to ganger med tre registrerings- og høsteår etter hvert utlegg. Ettårige arter prøves i tre år. Artene blir som hovedregel prøvd i fem distrikter, Østlandet, Fjellbygdene, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. I løpet av de siste 10-15 år har det forgått prøving i artene timotei, engsvingel, raisvingel, hundegras, engrapp, bladfaks, strandrør, engelsk raigras, kvitkløver, rødkløver, westervoldsk og italiensk raigras, fôrvikker og fôrraps. 6-8 arter blir anlagt hvert år.

Prosjektnummer: 1310078
Prosjektleder: Lars Nesheim
Medarbeidere: Frank Enger, Anne Langerud, Tor Lunnan, Marte Skattebu, Isak Drozdik, Helge Mundal, Per Magnus Hansen, Rolf Johansen
Avdeling: Bioforsk Midt-Norge
Fagområder: Grovfor og kulturlandskap
Samarbeid: Apelsvoll, Løken, Særheim, Fureneset, Bodø, Holt, Norsk Landbruksrådgiving SørØst
Start: 1998
Planlagt publisering: Årlige rapporter.
a a a