NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Kvalitetssikre gjødslingsråd grovfôr
Generell kvalitetssikring av gjødslingsråd i grovfôrsystemer er vektlagt i prosjektet. Meir spesielt er spørsmål omkring bruk og verknad av fosfor no fokusert    Bruken av fosfor er viktig med omsyn på miljø og økonomi, og fordi reine kjelder av drivverdige førekomstar av fosfor til gjødselproduksjon på verdsbasis forbrukast svært raskt. I dette prosjektet vil det bli prioritert å undersøke plantevekst med omsyn på fosforinnhald. I kontrollert miljø blir det gjennomført undersøkingar med bruk av vekstane raigras, timotei og raudkløver. Dessutan blir det gjennomført testing i feltforsøk med gras. Testing blir utført ved ulik nitrogenforsyning fordi forholdet mellom nitrogen og fosfor er ein viktig faktor for totalt fosforbehov.
Prosjektnummer: 3110067
Prosjektleder: Gustav Fystro
Medarbeidere: Anne Kjersti Bakken, Paul Nerjordet
Avdeling: Bioforsk Øst - Løken
Fagområder: Grovfor og kulturlandskap
Samarbeid: Planteforsk Særheim Planteforsk Kvithamar
Start: 2001
Slutt: -1