NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Søk
Tittel Dokument type Endret dato
Grovfôr sin plass i framtidig mjølkeproduksjon Publikasjon 15.12.11
Growth and terminal bud formation in Picea abies seedlings grown with alternating diurnal temperature and different light qualities Publikasjon 15.12.11
Magnesiummangel ved produktion af klippegrønt og juletrær Publikasjon 15.12.11
Methods for assessment of production potential in an outfield grazing project on Senja, Troms. Poster summary. Publikasjon 15.12.11
Methods for quantitative plant pest risk analysis Publikasjon 15.12.11
N-mengde og N-fordeling til matkålrot Publikasjon 15.12.11
Nålefall i juletrefelt Publikasjon 15.12.11
Plantevernmidler i grøftevann. Feltlysimeteret på Kvithamar 1997 Publikasjon 15.12.11
Sjukdomar i juletrefelt Publikasjon 24.03.09
Ugrasbekjempelse ved frøavl av kvitkløver og engrapp   Publikasjon 15.12.11
Temporal changes in mineralization and immobilization of N during degradation of plant material: implications for the plant N supply and nitrogen losses Publikasjon 15.12.11
Opptak av bromerte flammehemmere i planter (Bioforsk Rapport.) Informasjon 16.10.12
Informasjon 06.04.11
Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i Vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2014 Publikasjon 21.05.15
Anna, Fritjof og Ingeborg – tre pæresortar. Publikasjon 09.12.16
Atferdsbehov og sosialt miljo for geit Informasjon 08.06.09
Autochthonous fruit varieties as a basis of B&H food industry sustainable competitive advantages Publikasjon 10.11.14
Beyond the Rhetoric of Integrated Water Resources Management: The Case of the Tungabhadra Sub-basin. Publikasjon 30.12.11
Differential tolerance to simulated ice encasement and Microdochium nivale in greens-type Poa annua. Publikasjon 16.02.10
Dyp pløying reduserer rotugraset Publikasjon 16.02.10
Effects of different crop loads and thinning times on yield, fruit quality Publikasjon 01.03.10
Ethephon as a blossom and fruitlet thinner affects crop load, fruit weight and fruit quality of the European plum cultivar ‘Jubileum’ Publikasjon 14.06.11
Europeisk møte om utprøving av nye eple- og pæresortar Publikasjon 30.12.11
FoU-programmet Artikkel 03.06.13
Food production on species-rich alpine pastures. Publikasjon 14.02.11
Forskjeller mellom fløte og rømme fra "gammel" og "moderne" rase av melkekyr (II).Stedsegenhet. Publikasjon 15.02.11
Forskningsdagene 2013: 20. sept – 29. sept. Oppgave 04.01.13
Forvekster 2007_A.pdf Informasjon 24.03.09
Harmonised monitoring of Lake Macro Prespa as a basis for Integrated Water Resources Management Publikasjon 15.12.10
IWRM Status in the Glomma River Basin Publikasjon 03.03.11
IWRM Status in the Tungabhadra Sub-basin Publikasjon 03.03.11
Integrated Water Resources Management: STRIVER efforts to assess the current status and future possibilities in four river basins Publikasjon 15.12.10
Kjemisk tynning under blomstringa av plommesorten Jubileum Publikasjon 03.01.12
Kornvalmue – ugraset som forsvant Nyhet 05.09.13
Les hele innlegget (pdf) Informasjon 24.03.09
Manus Husdyrf OAF Informasjon 08.06.09
MiljøMelk - Miljømessig og økonomisk bærekraft på gårder med økologisk melkeproduksjon 2010 - 2014 Publikasjon 20.10.14
Organic and conventional public food procurement for youth in Italy Publikasjon 15.02.11
Pesticide runoff from greenhouse production. Publikasjon 03.03.11
Phosphorus transfer from agricultural areas and its impact on the eutrophication of lakes - two long-term integrated studies from Norway Publikasjon 16.02.10
Picota – søtkirsebærgruppe hausta og marknadsførte utan stilk Publikasjon 09.12.16
STERF’s R&D programme within Turfgrass winter stress management Publikasjon 27.11.14
Storskalaprosjektet med nye eplesorter – resultat fra 2011 sesongen Publikasjon 09.12.16
Summary, Policy recommendations and future course. Publikasjon 03.03.11
The study area: Rice growing regions of Cauvery Delta, Tamil Nadu Publikasjon 03.03.11
Time resolution and hydrological characteristics in agricultural catchments Publikasjon 03.03.11
"200 års forskningsinnsats fra Norden på biologi og kontroll av rotugras" Rotugras i økologisk korndyrking: Erfaringer og forskningsresulat fra Norge Publikasjon 15.12.11
"Bare blåbær" Publikasjon 15.12.11
"Brobygging" i Barentsregionen: Ny høyskoleutdanning i Kirkenes Nyhet 15.12.11
"Feral" in coastal heaths - developing a sustainable local industry in vulnerable cultural landscapes. Publikasjon 22.01.10
1-50 av 1000 | Neste 50 Siste 50
a a a