Del på Twitter Del på Facebook
TemaarkAlleForsider.jpg
Utskrift
Økt norsk kornproduksjon
TemaarkAlleForsider.jpg
Som en guide til bedre kornavlinger er det utarbeidet sju temaark (se menyen til venstre) som følger korndyrkinga gjennom sesongen. Her presenteres konkret og matnyttig informasjon om riktig dyrkingsteknikk for å øke kornavlingene. Vi følger korndyrkinga fra planlegging av vekstsesongen og fram til kornet er klart for levering.

Norsk kornproduksjon viser en klart nedadgående trend. Melding til Stortinget nr. 9 (2011-2012), Velkommen til bords, har en tydelig ambisjon om at matproduksjonen i Norge skal øke i takt med befolkningsveksten og det framtidige behovet i nasjonal matforsyning. En slik ambisjon innebærer en massiv utfordring for norsk kornproduksjon.

Prosjektet Økt norsk kornproduksjon ble startet i 2011 med Bioforsk Øst som prosjektleder. Oppdragsgivere er Yara Norge, Norgesfôr/Strand Unikorn, Fiskå Mølle, Norske Felleskjøp og Felleskjøpet Agri. Prosjektet har følgende målsetting: Konkrete tiltak for å forbedre avlingsutviklingen i norsk kornproduksjon.

Det er også utarbeidet en omfattende rapport med tittel «Tiltak for å forbedre avlingsutviklingen i norsk kornproduksjon» (Bioforsk Rapport Vol. 8, nr 14, 2013).

a a a