project leader:  Lise Grøva      ph+47 404 80 525 www.tickless.no

Del på Twitter Del på Facebook
Lite hunndyr av flått, med et enda mindre hanndyr som sitter fast på hunnens mage.
Utskrift
Norwegian

Dette prosjektet har fokus på integrert bekjempelse av flått og flåttbåren sjukdom gjennom robuste beitedyr, biologisk bekjempelse med sopp og kunnskap om samspill mellom flått, sjukdomsagens, vertsdyr og vegetasjon.

Flått og flåttbårne sykdommer har fått økt oppmerksomhet de senere år og er av stor betydning for både helse og velferd hos folk og dyr. Flåtten (Ixodes ricinus) kan overføre flere sjukdomsagens, deriblant bakterien Anaplasma phabocytophilum som forårsaker sjukdommen sjodogg (Engelsk: Tick-borne fever). Flåttens leveområde ser ut til å utvides. Spesielt i kystområdene i Norge, som frem til nå karakteriseres av små enheter og utstrakt beitebruk, er flått og flåttbårne infeksjoner utbredt og undervurdert. Sauenæringa er spesielt hardt rammet og det er registrer tap på over 30% i enkelt besetninger, i tillegg til tap knyttet til reduserte tilvekst. Hvis en ikke finner gode tiltak for å redusere tap, kan det medføre nedlegging av saueholdet på store deler av kysten, med store konsekvenser for kulturlandskapet. Vi har ikke effektive forebyggende tiltak mot flått i norsk sauehold per i dag.

Forskningsprosjektet TICKLESS er finansiert med forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) og Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) (Prosjektnr 207737). Total kostnadsramme: 10 375 000

Genetisk variasjon i robusthet er vist hos mange dyreslag i forhold til ulike sjukdommer og foreløpige observasjoner viser at det er variasjon mellom individer i mottakelighet i forhold til sjodogg (human: Anaplasmose).  Prosjektet vil identifisere genetisk robuste dyr i forhold til robusthet på flåttinfisert beite, noe som er første steget mot målet om å anvende egenskapen i et avlsopplegg.

Utenlandske studier har vist at sopp kan drepe flått. Økt kunnskap om flåttens naturlige fiender kan gi et utgangspunkt for å fremme disse ved hjelp av "conservation biological control". Med utgangspunkt i sopp av slekten Metarihizium så skal prosjektet studere soppens mortalitetseffekt ovenfor flått i felt.

Det er også behov for kunnskap om samspillet mellom flått, flåttbårne sykdommer, beitedyr (domestisert og vilt) og dyretetthet satt i sammenheng med endringer i klima og vegetasjon. Feltstudier vil gi datamateriale som belyser disse sammenhengene.

Full prosjekttittel: Redusert forekomst av flått og flåttbåren sjukdom hos sau gjennom integrerte tiltak. Periode 2011 – 2014. Finansiering: Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) og Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL), samt midler fra Møre og Romsdal Fylkeskommune og Fylkesmanne i Møre og Romsdal. (NFR prosjektnr 207737)Forskningsprosjektet TICKLESS er finansiert med forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) og Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) (Prosjektnr 207737)

a a a

Ixodes trianguliceps female. Photo Karin Westrum.jpg

Ixodes trianguliceps larva + Ixodes ricinus larva. Photo Karin Westrum..jpg

Egg-laying female of Ixodes ricinus. Photo Karin Westrum. 007.JPG

Ixodes ricinus. Egg-laying female with exposed egg-laying organ. Photo Karin Westrum.jpg

trakting av strømatriale (7).JPG

Ixodes ricinus female in litter. Photo Karin Westrum. 008.JPG

IMG_3169.jpg

Ixodes trianguliceps female, dorsal side. Photo Karin Westrum, Bioforsk

Ixodes trianguliceps larva and Ixodes ricinus larva. Photo: Karin Westrum, Bioforsk

Egg-laying female of Ixodes ricinus. Photo: Karin Westrum, Bioforsk

Egg-laying female with exposed egg-laying organ. Photo: Karin Westrum, Bioforsk

Searching for natural tick enemies: Extraction of predatory mites using a modified Berlese funnel method. Photo: Lise Grøva, Bioforsk.

Ixodes ricinus female in litter. Photo Karin Westrum, Bioforsk

Lamb muzzle with a tick (Ixodes ricinus) nymph attached. Photo Lise Grøva, Bioforsk