Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Veiledning, kurs og konsulenttjeneste
Vi tilbyr veiledning innenfor hele vårt kompetanseområde. Bioforsk har samlet sett enestående kompetanse om miljøtilpasset dyrking av vekster i Norge.

De siste årene er det særlig golfbaner og fotballanlegg som har etterspurt konsulenttjenester. Typiske oppdrag er å utarbeide rapporter som skal gi beslutningsgrunnlag for renovering eller endringer i vedlikeholdsrutiner, enklere tilstandsrapporter, vedlikeholdsplaner eller gjødselplaner.

Vi bidrar også med fagforedrag på alle nivå, fra medlemsmøter i golfklubber til internasjonale forskerkonferanser.

Kontaktperson for denne virksomheten er Agnar Kvalbein.

a a a