Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Grasforskning
Feltforsøk er vår spesialitet. Forsøk med gress til grøntanlegg utføres på Bioforsk sine forsøksanlegg på Landvik ved Grimstad og på Apelsvoll ved Gjøvik. Disse stedene representerer ulikt klima, noe som er viktig ved testing av nye sorter. Bioforsk leder også feltforsøk som blir lagt ut på golfbaner og forsøksanlegg over hele Norden.

Anlegget på Landvik er utstyrt med to lysimeteranlegg der utlekking fra jord eller vekstmedium kan registreres. Både gressarealer av fairwaykvalitet og golfgreen kan dekkes av automatiske regnskjermer slik at det kan gjøres langvarige forsøk med vanninnholdet i jorda.

Gressarealene kan klippes og stelles som sportsgress både til fotball og golf. Slitasje simuleres for at resultatene skal være relevante for praksis. Plantevernmidler brukes bare der dette er en del av forsøket. Derfor er data relevante for pesticidfri skjøtsel, og det kommer fram klare forskjeller mellom gressarter og sorter.

Feltforsøk relatert til vinteroverlevelse krever spesielt utstyr og erfaring. Bioforsk kan ta prøver av gress fra feltforsøk under vanskelige vinterforhold og teste gressets vinterstyrke gjennom frysetester og andre metoder. Analyser av sukker og proteiner gjøres i samarbeid med andre institusjoner.

Scandinavian Turfgrass Research Foundation (STERF) finansierer mye av forskningen på gress til grøntanlegg sammen med Norges Forskningsråd. Private firma og andre forskningsinstitusjoner kjøper også forskningstjenester av Bioforsk.

Frøavlsforskningen

Denne fokuserer også på feltforsøk. De legges ut både på Landvik og hos bønder som produserer frø. De lokale forsøkene organiseres gjennom Norsk landbruksrådgiving. Utprøving av nye og mer effektive kulturmetoder har høy prioritet.  På Landvik finnes et frølaboratorium og et renseri for basisfrø som brukes ved oppformering av norske sorter og økotyper.

Les mer om frøavl her.

a a a