Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Gras til grøntanlegg
Gressplanter kan brukes til rekreasjonsflater i parker og privathager og som spilleflater for mange sportsaktiviteter. I Norge utnytter golf og fotball gressets evne til å skape rene, jevne og passe myke spilleflater.

Arter og sorter

For å få et godt resultat er det viktig å velge riktige gressarter og de beste sortene. Bioforsk sørger for at nytt plantemateriale gjennomgår en grundig og objektiv prøving, og lager anbefalinger for ulike grøntanlegg i ulike klimasoner.

Skjøtsel av sportsgress

Mens hageplener ofte kan bli fine bare med regelmessig klipping og litt gjødsel, vil sportsgress kreve intensiv skjøtsel.  For å tåle mye tråkk og slitasje bygges slike anlegg på sandjord. Dette stiller større krav til riktig gjødsling og vanning, men også lufting, sanddressing og sykdomskontroll inngår i vedlikeholdsprogrammet. Bioforsk utvikler gode skjøtselsrutiner for alle typer grasdekte grøntanlegg, men har særlig fokus på golfbaner og hva som kan gjøres for å sikre god overvintring i disse krevende anleggene.

Slitasjemaskin skal sørge for at forsøksresultatene blir realistiske. Foto:Agnar Kvalbein
a a a