Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Kontakt oss
Bioforsk Turfgrass Reseach Group holder til både på Landvik ved Grimstad og på Apelsvoll på Toten. Frøavl av grasfrø administreres fra Landvik.

Vitenskapelig personale

 

Trygve S. Aamlid, PhD, professor, seksjonleder
Telefon: 905 28 378
E-post: trygve.aamlid@nibio.no

Tatsiana Espevig, PhD, plantepatologi, mikrobiologi og gresskjøtsel
Telefon: 406 23 778
E-post: tatsiana.espevig@nibio.no
 
Agnar Kvalbein, MSc, konsulentvirksomhet og formidling
Telefon: 404 02 089
E-post: agnar.kvalbein@nibio.no
 
 

Wendy Waalen, PhD, plantefysiologi
Telefon: 452 86 790
E-post: Wendy.Waalen@nibio.no

 
 

 

 

Lars T. Havstad, PhD, frøavl av gras og kløver, sortstesting plen
Telefon: 906 76 435
E-post: Lars.Havstad@nibio.no

 

 Sara Calvache, PhD, gresskjøtsel
Telefon: 46826229

E-post: sara.calvache@nibio.no

 
 

  

 

 

Teknisk personale

Trond Pettersen, greenkeeper
Telefon: 40622903

Anne Steensohn, frølaboratoriet
Telefon: 40622895

Åge Susort, grasfrøproduksjon
Telefon: 40622919

 

 

 

 

 

 

 

a a a