Del på Twitter Del på Facebook
9_dyrksys.jpg
Utskrift
Utvalgte forsøksresultat
9_dyrksys.jpg
Her er utvalgte resultater for perioden 1990-1999 og 2001-2004. Tolkning av resultatene finnes i publikasjoner for hver periode. Resultater for perioden 2005-2011 er under bearbeiding.
a a a