Del på Twitter Del på Facebook
DyrksysVaerstasjonAp.jpg
Utskrift
Måleparametere
DyrksysVaerstasjonAp.jpg
Oversikt over registreringer

1. Daglig/time

Klimadata:

Nedbør (mm)

Lufttemperatur (°C)

Jordtemperatur (10 og 20 cm under bakken) (°C)

Vindhastighet (ms-1)

Solstråling W/m2

Luftfuktighet (%)

 http://lmt.bioforsk.no/lmt/index.php?weatherstation=5&loginterval=1&tid=1307696308

2. Hver måned

Grøftevannet og overflatevannet:

Total N (Kjeldahl metoden)

Ammonium-N

Nitrat-N

Fosfat-P

Total P

Total K

Partikkelkonsentrasjon

3. En gang i året

Korn:

Avling (15% vanninnhold) (kg/daa)

Halmavling (TS)

Proteininnhold (%)

Vanninnhold ved høsting (%)

Hl-vekt (kg)

1000-kornvekt (g)

Falltall (s)

 Gras:

TS-avling (kg/daa)

Potet:

Avling (vanninnhold) (kg/daa)

Størrelsesfordeling

Ytre og indre kvalitetsparametere

4. Sjeldnere

Jordfysikk:

Sand (%), silt (%), leire (%), grus (%), mettet ledningsevne (cm/h), porefordeling (%), jordtetthet (g/cm3)

 Jordkjemi:

Glødetap (%)

Organisk karbon

pH

Plantetilgjengelig P, K, Mg, Ca og Na - målt med AL-metoden

Syreløselig K (K-HNO3),

Total-nitrogen (Kjeldahl)

Mikronæringsstoffene: Fe, Cu, Mn, Zn, Cd

Jordbiologi:

Insekter (løpebiller og kortvinger)

(Ref: Andersen, A. & R. Eltun 1999. Long-term development in the carabid and staphylinid (Col.,Carabidae and Staphylinidae) fauna during conversion from conventional to biological farming. J. Appl. Ent. 124: 51-56.) 

Jordmikrobiologi

(Ref: Breland, T. A. & R. Eltun 1999. Soil microbial biomass and mineralization of carbon and nitrogen in ecological, integrated and conventional forage and arable cropping systems. Biol. Fertil. Soils. 30: 193-201.)

Meitemark

(Ref: Riley, H., Pommeresche, R., Eltun, R., Hansen, S. and Korsaeth, A. 2008. Soil structure, organic matter and earthworm activity in a comparison of cropping systems with contrasting tillage, rotations, fertilizer levels and manure use. Agriculture, Ecosystems and Environment 124: 275-284.)

 

a a a