Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
IPV-veiledere for viktige kulturer
Veilederne konkretiserer hvordan de åtte IPV-prinsippene kan anvendes i utvalgte kulturer eller bruksområder. De gir en oversikt over tiltak som har betydning for plantevern, og har også med en kort begrunnelse og lenker til mer informasjon. Ikke alle foreslåtte tiltak vil passe for alle eller overalt, og veilederne er derfor ikke ment som en liste med krav, men som en hjelp og inspirasjon til å følge den nye plantevernforskriften som kom i 2015. Veilederne er utarbeidet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i fellesskap.

Under er lenke til hver veileder (pdf-fil) som hittil er utarbeidet. Tiltakene er enten sortert etter IPV-prinsipp eller etter når i dyrkingsforløpet de bør gjøres/ forberedes. Det er også lenke til en fil med IPV-relatert informasjon for kjemiske yrkespreparater på det norske markedet. De samme dokumentene ligger også i "Les mer" menyen til høyre.

 
Kultur   Sist oppdatert
 Bygg                                     16. januar 2017
 Vårhvete
  5. januar 2017
 Høsthvete  16. januar 2017
 Havre
 5. januar 2017
 Potet  26. april 2016
 Kålrot  27. april 2016
 Gress til golfbaner  16. januar 2017
 Utplantingsplanter
 11. januar 2017
 Jordbær NY
 6. april 2017
 Gulrot Kommer høsten 2017
 Tomat
Kommer nov. 2017
 Agurk Kommer nov. 2017
 Info om yrkespreparater (Excelfil)*          

 5.jan 2017

 *I denne sorterbare filen ligger følgende opplysninger om kjemiske plantevernmidler til yrkesbruk samlet: Biokjemisk virkemåte (jfr IPV-prinsipp nr 7 om resistensforebygging), avgiftsklasse, klasse for miljø- og helserisiko, biemerking, minsteavstand til overflatevann, evt forbud mot spredning på areal som grenser til områder åpne for offentlig ferdsel.

Arbeidet med IPV-veilederne er finansiert av midler fra Jordbruksavtalen (via Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler). Til sammen planlegges IPV-veiledere for 19 bruksområder, de 7 siste blir ferdige i 2018.

a a a