Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Hvordan fungerer mykorrhiza?

Mykorrhiza er en såkalt mutuell symbiose der begge parter har nytte av hverandre: Soppen får fotosynteseprodukter (sukker) fra planten og gir mineralnæring tilbake (N, P, K, mikronæringsstoffer). I en del tilfeller kan soppen også transportere vann til planten.


Grunnen til at næringsopptak i planter skjer vha mykorrhiza er at dette er svært effektivt og ressursøkonomisk: Planten kan utvide rotsystemet sitt og oppnå en absorpsjonsoverflate som er 10-100 ganger større vha en mykorrhizasopp, sammenliknet med hva den kunne hatt ved bare å danne egne røtter. "Kostnaden" er overføring av fotosynteseprodukter som planten oftest har overskudd av (lys er sjelden minimumsfaktor for vekst, men det er ofte mengden tilgjengelige næringsstoffer).

>100 ganger større enn røttenes absorpsjonsoverflate
Planter har gjerne en rot-tetthet i jord på 0,5-5 cm per cm3, noe  som gir en absorpsjonsoverflate på noen få kvadratmillimeter. Kostnaden ved å bruke sukker og andre ressurser på å produsere en centimeter rot vil være i størrelsesorden 50 mg C. Ved å overføre like mye energi til en mykorrhizasopp vil denne soppen kunne danne 10-50 meter sopphyfer med en diameter på ca 5 µm, og en absorpsjonsoverflate som er flere kvadratcentimeter (altså >100 ganger større enn røttenes absorpsjonsoverflate). Når man vet at mange næringsstoffer i jord er lite mobile og at en cm3 jord kan ha et overflateareal på flere titalls kvadratmeter, er det viktig for en plante å ha en så stor absorpsjonsflate som mulig der den kan "finne" næringsstoffer.

a a a