Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Vi vil vise deg hvordan du kan bruke sola
Solenergi kan brukes også i Norge. Ved Sol- og bioenergisenteret på Tingvoll vil vi vise hvordan. Besøker du senteret vil du se anlegg til bolighus i drift, anlegg under planlegging og mye informasjon om mulighetene som finnes.

Om sommeren er utbyttet størst ved oppvarming av vann. Da er solinnstrålingen er størst. For å varme opp rom får du mest igjen om våren og høsten. Da er innstrålingen fortsatt god. Vår og høst er det utnyttbart energitilskudd fra solen også nordover i landet, hvor fyringssesongen er lengre. Både passiv og aktiv solvarmeteknologi kan effektivt brukes til romoppvarming.

Sammenliknet med andre nordiske land har bruk av solvarme som tilskudd til energiforsyningen liten utbredelse i Norge. Teknologien er under stadig forbedring, og derfor vil solvarmeanlegg spille en stadig større rolle i fremtiden.

a a a