Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Bioenergi
Bioenergi er energi som vi får fra biologiske kretsløp som foregår i dag. Olje, kull og gass stammer også fra biologiske prosesser, men omløpstiden for disse ressursene er mange millioner år i motsetning til for eksempel trevirke som har en omløpstid på rundt 30 - 100 år.

Bioenergi er sagt å være CO2 nøytral, men dette stemmer bare nesten. Vi bruker noe annen energi (mest olje) til å få tak i energien, men slik er det med utnytting av andre fornybare energikilder også. Kunsten blir å gjøre det på best mulig måte, og så ikke sløse med energien. Da kan du kose deg i et varmt hus, og slippe å bruke verdifull elektrisitet til oppvarming.

Bioenergi egner seg godt til å skaffe varme, men kan brukes til å produsere elektrisitet. I den prosessen tapes det energi (varme), så da er det nødvendig at en kan nyttegjøre seg varmen fra prosessen til oppvarming.

Norsk dokumentar om bioenergi

a a a