Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Tilbud til elever i 6. klasse.

NEAS og Tingvoll Sol- og bioenergisenter har inngått avtale om et årlig undervisningstilbud for alle 6. klassene i NEAS-kommunene (Kristiansund, Aure, Averøy, Smøla og Tingvoll). Avtalen gjelder for 3 år og begge parter håper samarbeidet kan fortsette videre.


Elevene får en gratis dagstur til Sol- og bioenergisenteret, betalt av NEAS. Første timen vil handle mye om elektrisitet og med hovedvekt på berøringsfare og brannfare.

Andre timen vil bli praktisk arbeid med el- materiell. Her gjelder det å forstå hvordan ting virker og hva som blir rett bruk, og å få prøve det i praksis.

Resten av dagen vil sol- og bioenergi være hovedtema. Elevene vil få oppleve hvordan en kan lage varme og elektrisitet av kumøkk og fiskeavfall. Eller hvordan vi kan varme opp et hus bare med sol- og bioenergi.

Til lunsj kan det bli solgrilla pølser med solkokte poteter. Om været slår seg helt vrangt, er bioenergien like god til å varme maten.

Et stort aktivitetsrom vil inneholde flere tilbud, og i et undervisningsrom får vi se film og bilder samt gjøre nødvendig skrivearbeid.

Tingvoll Sol- og bioenergisenteret ligger på Tingvoll gard der det er et nytt, rundt fjøs til melkeproduksjon. Her har dyre egen veranda, og skiten går til et biogassanlegg der det blir produsert varme og strøm. Hit vil også elevene få bli med.

Kanskje blir det også tid til å stikke innom et små-kraftverk for å se hvordan vannkraft blir utnyttet.

Alt i alt en annerledes og lærerik dag på Tingvoll håper vi.

Tilbudet vil bli gitt hvert år i månedene mars-juni og august -oktober.

a a a