Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Markedstjenester
I programmet for Lokalmat og grønt reiseliv er det satt av midler til kompetanseheving spesielt innen marked. Matmerk har ansvar for dette viktige kompetanseområdet.

Gjennom tilbudet Markedstjenester jobber Matmerk for å utvikle markedskompetansen hos produsentene gjennom rådgiving, kurs og foredrag.


De viktigste fagområdene vi dekker er:
 1)
Markedsforståelse, kjedeforhandlinger og salg.
 2) Logistikk og valg av salgskanal.
 3)
Budsjettering og kalkulering.

Det holdes også kurs med kombinasjoner av fagområdene. Vi har i tillegg fokus på etablering av produsentnettverk og grunnleggende merkevarebygging i prosjekter som krever det. Klikk her og last ned informasjon om hvilke fagområder vi tilbyr på våre kurs. Hva:  Markedstjenester til lokalmatprodusenter er et spesielt tjenestetilbud fra Kompetansenavene, Innovasjon Norge og Matmerk.

Hvem:
Markedstjenester for lokalmatprodusenter er for produsenter med maksimum 10 årsverk.

Hvordan:
Ut fra produsentens situasjon, jobber vi med å komme et skritt videre mot å løse utfordringene. Dette skjer enten gjennom dagsbesøk, veiledning pr telefon, kurs eller en kombinasjon av disse.

Interessert?  Ta kontakt med ditt Kompetansenav eller kontakt Matmerk:

Frode Kristensen   
Tlf. 24 14 83 11
            Mobil 928 88 834
            e-post: frode.kristensen@matmerk.no

Jan Sverre Nordstad   
Tlf 24 14 83 15
            Mobil 906 00 560
            e-post: jan.sverre.nordstad@matmerk.no

a a a