Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Matlyst - for alle som jobber med mat i nord!
Matlyst var vårt nyhetsblad. Fra 2010-2013 kom bladet ut 2 ganger per året med kursoversikt, kalender, informasjon om våre tilbud og nyhetsartikler/reportasjer om hva som rører seg i innenfor mat i Nord-Norge.Fra 2014 sender vi istedenfor Matlyst ut et infoark med oversikt over tilbud fra kompetansenettverkt samt en kursoversikt.
a a a