Del på Twitter Del på Facebook
Lokalmat i rett omgivelse. Foto: Eva Narten Høberg Bioforsk Nord Tjøtta
Utskrift
Andre kurstilbydere
Lokalmat i rett omgivelse. Foto: Eva Narten Høberg Bioforsk Nord Tjøtta
Det finnes en rekke kurstilbydere i landsdelen og resten av Norge som er relevante for lokalmatprodusenter, se linkene nedenfor. Link til de andre kompetansenettverkene for lokalmat finner du i høyre meny på denne siden. Flott om du kan gi tilbakemelding dersom du finner døde linker!

Grønt reiseliv Troms  Prosjektet Grønt Reiseliv i Troms er i regi av Fylkesmannen i Troms. Kontakt ethel.seljevold@fmtr.no for mer informasjon.

Feltkontroll for hjortevilt Kurs kjøres av Skogbrukets kursinstitutt. Les mer her om deres kurs

Innovasjon Norge tilbyr kurs for etablerere. Her finner du tilbudene for Nordland, Troms og Finnmark. FRAM-pogrammene FRAM agro, FRAM reiseliv, FRAM mat og FRAM - E er aktuelle for lokalmatprodusenter.

Eldrimner Er et nasjonalt senter for småskala mathåndtverk i Sverige. Her får både nyetablerere og de som ønsker videreutvikling av sin bedrift. Eldrimner tilbyr en rekke kurs innen ulike matfag både for nybegynnere og videregående. Årlig arrangeres Særimner, som er en møteplass for lokalmatprodusenter med seminarer, debatter, utstilling, mesterskap mm.Se mer på www.eldrimner.com

 Norsk Gardsost er en landsdekkende organisasjon for bevaring og videreutvikling av norske tradisjoner for lokal håndtverksmessig videreforedling av melk. De tilbyr kurs innen ysting og hygiene for nybegynnere og viderekommende samt studieturer til in- og utland.

Arktisk meny er et nettverk for spisesteder i Nord-Norge og på Svalbard som ønsker å tilby kundene sine lokal mat. Arktisk meny tilbyr kurs og smaksverksted samt studieturer for medlemsbedriftene.

 Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF) er en interesse- og bransjeorganisasjon som representerer den privateide, frittstående delen av kjøtt-, egg- og fjørfebransjen i Norge. De tilbyr kurs for sine medlemsbedrifter. Info om kurs finner du her.

 Kulinarisk Akademi er et kompetansesenter for mat og drikke, som tilbyr kurs blant annet for fagfolk innen HORECA og for private hobbykokker (som gjerne er forstadiet til en bedriftsutvikling innen lokalmatproduksjon!)

Kvinnovasjon er et tilbud for kvinner som ønsker å starte eller videreutvikle egen bedrift. Det er landsdekkende, og det er næringshagene som er ansvarlige for praktisk gjennomføring av opplegget.

NHO Reiseliv tilbyr kurs, blant annet "Kompetent" som er beregna på dagens og fremtidens mellomledere og ledere i overnattings- og serveringsbransjen.

 Nofima mat tilbyr kurs og PU-nettverk (PU = produktutvikling) for store og små produsenter. Her finner du en oversikt over alle arrangement hos Nofima mat.

 Restaurant og matfag

a a a