Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Dyrkergruppe og produksjons-veiledning
Bioforsk har ledet en egen dyrkergruppe for jordskokk som varte i perioden 2005-2012 og ble ledet av Randi Seljåsen i samarbeid med Siv Lene Gangenes Skar, Nibio (tidligere Bioforsk) på Landvik i Grimstad. Flere ringledere fra Norsk Landbruksrådgiving har deltatt i samarbeidet med produsentveiledning i denne perioden. Den opprinnelige faggruppen ledet av Bioforsk er nå avsluttet og interesserte produsenter bed ta kontakt med Landbrukstådgivingen for å lage avtale om veiledning i produksjonen.

Det er opprettet en prøveordning for en veiledningspakke for jordkokkprodusenter i regi av Norsk Landbruksrågiving. Veiledningspakken vil i hovedsak være aktuell for større produsenter og omfanget vil være utvidet blant annet med gårdsbesøk. 

Nibio vil fortsatt ha ansvar for kunnskapsformidlingjennom denne nettsiden, men oppdateringer vil være begrenset. Info om hvor man kan få kjøpt seteknoller og knoller til mat vil bli lagt inn i tilfeller der det finnes tilbyderne som ønsker å formidle kontakt gjenom nettsidene.

For direkte veieldning ved oppstart av kommersiell jordskokk produksjon anbefaler vi at man tar kontakt med Norsk landbruksrådgiving (www.nlr.no) ved Hilde Marie Saastad, e-post: hilde.marie.saastad@nlr.no. Forutsetning for å bruke rådgivingspakka er at man er medlem i lokal enhet av NLR. Se mer info om bakgrunn og intensjoner med ordningen her

 

 

a a a