Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Ny satsning på gammel kulturplante
Jordskokk (Helianthus tuberosus L.) er en flerårig plante i kurvplantefamilien og en nær slektning av solsikke. Den dyrkes spesielt på grunn av sine helsegode rotknoller som har en frisk, nøtteaktig og søt smak og kan spises både naturell, kokt, og stekt.

Denne grønnsaken er ikke så vanlig her i landet og sees oftest i kolonialbutikker med stort vareutvalg. Den begynner imidlertid å dukke opp i stadig flere av forbrukernes kjøkken, og omtales i blogger og oppskrifter på internett. Omsetningen av jordskokk hos BAMA var på drøyt 40 tonn i 2010 hvorav ca 20 % var norskprodusert vare. Ut over dette omsettes det en del jordskokk direkte fra dyrkere til restaurant næringen og til forbrukerne gjennom ulike grønnsaksutsalg. En stor andel av omsatt jordskokk går til restaurantbransjen og noe til supermarkeder med stort vareutvalg. En av årsakene til at omsetningen av jordskokk fortsatt er beskjeden kan være at grønnsaken fortsatt er lite kjent blant ordinære forbrukere.

 

Det bør ligge til rette for en økt norsk produksjon og leveranse av frisk nyhøstet jordskokk både høst og vår. Jordskokk klarer den norske vinteren godt og kan lagres i jorda over vinteren for å høstes i telefrie perioder i løpet av vinteren og våren. Ved lagring innendørs på et par minusgrader ligger det til rette for levering av norsk jordskokk hele året.

Jordskokk overvintring. Foto: Randi Seljåsen (Brødtekst (BF))
Jordskokken ligger trygt i dvale under snøen til solens ståler vekker den til live. Frisk vår-høstet jordskokk er en delikatesse. Foto: Ove Hetland, Nibio

Klarer seg i Norsk vintervær
Nyere undersøkelser viser at jordskokk kan gi like store avlinger som potet. Varierende med sort og dyrkningsforhold oppnår man vanligvis avlinger på 2-5 tonn/daa. Produksjonskostnadene er en del høyere enn for potet på grunn av ujevn form som medfører sorteringsarbeid og større andel frasorterte knoller samt utfordringer med sanering av jordskokk i etterfølgende kultur.

Helseplante
Knollene utmerker seg ved et høyt innhold av karbohydrater (fruktooligosakkarider) som har søt smak, men går ufordøyd gjennom fordøyelsessystemet og dermed kan være lovende blant annet i kosthold for diabetikere. Disse stoffene har også svært god virkning på tarmhelse ved å favorisere de sunne bifidio-bakteriene og hemme patogene bakterier i tykktarmen. Stoffet øker også opptak av kalsium og andre mineraler og stimulere syntesen av B- vitaminer. Jordskokk er sammen med sikori den viktigste kilden som benyttes i industriell sammenheng for utvinning av slike gunstige karbohydrater.

Dyrkernettverk og forskning
Ved Bioforsk avdelingen på Landvik i Grimstad finnes det en samling med 40 kloner av jordskokk som er samlet inn fra hele Norden i regi av Nordisk Genbank. I 2005 ble det etter initiativ fra Bioforsk Landvik ved Randi Seljåsen startet opp et prosjekt på økologisk dyrking av jordskokk med finansiering fra Statens Landbruksforvaltning. Innenfor prosjektrammen ble dyrkergruppe 'nettverk jordskokk' etablert samme år. Målet med dyrker nettverket har vært å lette informasjon, veiledning og kunnskapsutvikling for å etablere en lønnsom norsk produksjon av jordskokk. Internettsiden er etablert for å lette informasjonsutveksling mellom forskere, veiledere, dyrkere og forbrukere. Det er etablert samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving for veiledning av jordskokk produsenter.

Bioforsk Øst Landvik har ledet et 3-årig prosjekt (2009-2011) finansiert av Norges Forskningsråd og Fondet for Forskningsavgift på Landbrukprodukter sammen med aktører fra næringa. Prosjektets mål har vært  utvikling av jordskokkproduksjon og utprøving av norske og utenlandske sorter i tre ulike klimaområder. Samarbeid med Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB) har i dette prosjektet åpnet for testing av effekter av jordskokk på helse i studier med griser som forsøksdyr. Smak og innhold av helsegode stoffer for de ulike jordskokksortene har blitt undersøkt i samarbeid med Nofima og PlantChem.

Nibio har også hatt inovasjonsprosjekt for matforedlingsindustri innenfor konsept snack produkter og supper av jordskokk.

a a a