Del på Twitter Del på Facebook
Gangveier kan tilgrises av overkjørte brunskogssnegl. Foto: Arild Andersen
Utskrift
Tips til borettslag og velforeninger
Gangveier kan tilgrises av overkjørte brunskogssnegl. Foto: Arild Andersen
Dersom en har problemer med snegler i én hage, så har ofte også noen av naboene tilsvarende problemer. Sneglene beveger seg jo stort sett fritt mellom hagene. Det gjør at et lokalt samarbeid om bekjempelsen av snegler kan være et viktig middel for å lykkes.

Her skal nevnes noen tiltak som er aktuelle.

Det må foretas en befaring i området, og mulige avfallshauger og andre fellesområder med dårlig stell må lokaliseres. Det må lages en plan for opprydding og framtidig stell av slike plasser, som ofte er viktige oppvekststeder for snegler. På fellesarealer og langs gang- og sykkelstier må grasset holdes kortklipt.  

Mange opplever at plantevernmidler er kostbare i anskaffelse og bruk. Sneglemidler som Ferramol, SmartBayt og Nemaslug kan kjøpes inn i større kvanta av et lag for å få en gunstigere pris.  

Alle beboere må oppfordres til å gjennomføre sneglebekjemping på eget område, samt ta i et tak på fellesarealer, langs gangveier og liknende steder når de ser snegler.  

Alle beboere må sjekke blomsterpottene nøye dersom de kjøper og planter ut nye planter i hagen!

a a a