Del på Twitter Del på Facebook
Solveig Haukeland veier snegler. Foto: Arild Andersen
Utskrift
Forskerne svarer
Solveig Haukeland veier snegler. Foto: Arild Andersen
Har du et spørsmål om snegler, som ikke er besvart på disse sidene? Kontakt gjerne en av våre forskere.

Hvorfor kommer det flere og flere brunskogsnegl i hagen min utover sommeren?

Det kan virke som det kommer flere og flere snegler utover sommeren, men det er faktisk ikke tilfelle. Tvert imot blir det færre og færre av dem utover sommeren! Brunskogsnegl legger nemlig egg bare en gang i året, i august-sepember. Etter at eggene klekker på høsten vokser sneglene seg store i løpet av neste sommer, og så legger de egg (og dør etterpå) når de er ett år gamle. I hele den perioden som sneglene vokser seg store vil det med jevne mellomrom være noen som dør av ulike årsaker (naturlige fiender, sykdom osv.), så antallet krymper hele tiden. Det at vi synes det blir flere og flere snegler utover sommeren skyldes at de vokser seg større og større, og dermed beveger de seg mer omkring og blir mye lettere å oppdage.

Dør sneglene ved barfrost?

På lavlandet på Østlandet var det omkring årsskiftet ca. 2 uker med ganske kald barfrost. Hva betydde det egentlig for brunskogsneglene? Vel, brunskogsnegl overvinterer som små, nyklekte snegler, omkring 1 cm lange. De stikker seg bort i sprekker og hulrom i det øvre jordlaget. Det er antatt at de har problemer med å overleve lengre perioder med sterk kulde (mer enn minus 5 grader). Det er imidlertid ikke utført vitenskapelige forsøk på dette.

 

Er Boakjølsneglen harmløs?

Boakjølsneglen regnes som relativt harmløs og kan godt få være i fred. Arten har vært i landet siden 1800-tallet og kalles også "kjellersnegl". Det hender den opptrer i store antall men det er relativt sjeldent. Boakjølsneglen er ofte aggresiv mot andre sneglearter og "jager" dem vekk, på den måten kan den være nyttig i hagen. 

 

Dør alle sneglene når det er varmt og tørt?

Sneglene trives best når fuktigheten er høy. Lite nedbør og høy temperatur gjør at de mister mye væske, og noen av dem vil da dø. Det er særlig de minste sneglene som er utsatt for å tørke ut. Husk imidlertid på at sneglene er mest aktive om natten, så det er da det er viktig at det er fuktig. Lav nattetemperatur og lite vind gir nattedogg, som kan være nok til at sneglene er aktive og får næring og fuktighet.

 

Først var brunskogsneglene brune, men nå er de nesten svarte - hva er det som skjer?

Normalt er brunskogsnegl brun, alt fra lyst rødbrun til mørkt sjokoladebrun. Mange har imidlertid erfart at mens den er slik i begynnelsen, så forandrer den seg og blir nesten svart etter noen år. De undrer seg selvfølgelig over hva som skjer - og er det den samme arten? Det som har skjedd er i de fleste tilfeller at brunskogsneglene har krysset seg med svartskogsnegl som finnes i området. Avkommet (krysningen eller hybriden) opptrer ofte omtrent på samme måte som brunskogsnegl.

 

Hva hjelper det at jeg er påpasselig når kommunen ikke gjør noe som helst?

Det kan være frustrerende dersom man selv sørger for å holde det rent for snegler, mens naboer og kommunen gjør lite eller ingenting. Det er dessverre ikke hjemmel for å pålegge andre en stor innsats på sneglefronten. Dersom man ønsker å engasjere kommunen mer må man benytte seg av de påvirkningsmulighetene man har lokalt. Det er viktig at flere går sammen om dette. Lokalavis og eventuell lokalradio og lokal-TV må kontaktes.

 

Spiser brunskogsnegl alle plantearter i like stor grad?

Det har kommet inn noen innspill om brunskogsnegl og plantearter. Som mange har erfart er det mange planter brunskogsnegl liker, men unge planter er mest utsatt samt de med saftig bladverk. Planter de ikke liker er busker og aromatiske planter.  På nettsiden under "Bekjemping av snegler" tema brunskogsnegl og planter har vi bla. en liste over hvilke planter iberiaskogsngel liker eller ikke liker. Denne listen oppdaterer vi etterhvert som vi får inn nye opplysninger.

 

Må jeg slutte å ha kompost?

Vi har fått flere spørsmål om snegler og bruk av kompost. Det beste er å kjøpe eller lage en varmkompost. Den er tett, så det kommer lite snegl inn i den, og de tåler ikke den store varmen. I kaldkompost er det lett for at det komme snegler inn, og de bruker den både for å spise, gjemme seg om dagen og overvintre. Dersom en har en kaldkompost bør en ihvertfall sørge for at den er lukket i bunnen, og at det er ryddig og fritt for vegetasjon i en omkrets på 50 cm. 

 

Hvorfor anbefaler dere ikke salt og salmiakk?

Flere spør hvorfor vi ikke anbefaler bruk av salt og salmiakk for å drepe sneglene. Vi har foreløpig vært forsiktige med å anbefale disse stoffene fordi de kan være skadelige for planter og jord. 

 

Når jeg klipper en snegl i to, kan jeg spre eggene?

Det er ikke sannsynlig at eggene kan overleve i en snegle som du har drept. Se mer om dette under Avliving.

a a a