Del på Twitter Del på Facebook
1-Forside-AbrahamsenTilpass.jpg
Utskrift
Jord- og Plantekultur 2012
1-Forside-AbrahamsenTilpass.jpg
Bioforsk FOKUS Vol 7 Nr. 1 2012
Redaktør: Einar Strand

Forsøk i korn, olje- og proteinvekster, engfrøavl og potet 2011

Klikk på lenkene under for å komme til de enkelte fagartiklene:

 

Forord og innholdsfortegnelse

VEKSTFORHOLD

Vær og vekst 2011

 

JORD OG KLIMA

Bruk av biokull til jordforbedring og karbonlagring

Lysgassutslipp fra jord med forskjellig dreneringsgrad

 

KORN

Dyrkingsomfang og avling i kornproduksjonen

KORNARTER OG SORTER

Sorter og sortsprøving 2011

Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

PLANTEVERN

Forsøk med vekstregulering og soppbekjempelse i bygg

Soppbekjempelse i hvete - sammenligning av midler og blandinger

Forsøk med bixafen i hvete

Spragleflekk - frøsmitte i felt og mulige tiltak

INTEGRERTE PLANTEVERN

Integrerte tiltak - betydning for sjukdomsutvikling i hvete

Vårhvetsorter og soppbekjempelse

GJØDSLING

Fosforgjødsling til høstkorn

Kaliumgjødsling til korn 2011

Biorest av matavfall fra husholdning som gjødselkilde til korn

 

OLJE- OG PROTEINVEKSTER

Sortsforsøk i våroljevekster

Sortsforsøk i åkerbønner

 

FRØAVL

Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforsking 2010-2011

ETABLERING

Virkning av såmengde og etableringsmetode ved gjenlegg av økologisk timoteifrøeng

Ulik N-gjødsling og såmengde av dekkveksten ved gjenlegg av engsvingelfrøeng

GJØDSLING

Høst- og vårgjødsling til økologisk frøeng av timotei og engsvingel i såingsåret og første engår

PLANTEVERN

Soppbekjemping om høsten i frøeng av engrapp og rødsvingel

Vekstregulering og soppsprøyting i frøeng av Eva engrapp

Bekjemping av grasugras i frøavl av timotei

FRØHØSTING

Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei

Høsting av engkveinfrøeng

Skårlegging og direkte høsting av rødkløverfrøeng

 

POTET

Norsk potetproduksjon 2011

SORTER

Sorter og sortsprøving i potet 2011

Nye halvseine potetsorter til chips

DYRKNINGSTEKNIKK

Settepotetstørrelse og setteavstand til Solist

N-gjødsling til ferskpotet (Solist)

 

VEDLEGG

 

 

 

a a a