Del på Twitter Del på Facebook
JPK2003_oljevekster.jpg
Utskrift
Jord - og Plantekultur 2003
JPK2003_oljevekster.jpg

Planteforsk Grønn forskning  nr. 1 - 2003

Redaktør: Unni Abrahamsen


Korn • Frøavl • Potet • Økologisk landbruk

Forsøksresultater 2002

 

 


a a a