Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Ett blikk tilbake
Skolehagene hadde vid utbredelse her i landet i mellomkrigstiden og frem til 1980-tallet. Det startet som regel etter initiativ fra enkeltpersoner. Et eksempel er Marie Jørstad. På 1880-tallet, i en alder av 73 år, begynte hun å engasjere seg i å få startet flere skolehager.

I 1911 ble Norsk Skolehageforbund stiftet. Det hadde som mål at flest mulig skoleunger skulle få et skolehagetilbud. En prioritert sak for forbundet var å få innført hagebruk som obligatorisk fag på lærerskolene. Det ble gjennomslag for dette i 1929, og etter hvert tok myndighetene mer ansvar for skolehageaktiviteten.

Geitmyra skolehage (Brødtekst (BF))

Oslo kommune var tidlig ute med å sette av arealer til skolehagedrift. Her fra Geitmyra skolehage, 1912. Foto: Oslo Bymuseum

Undervisning i skolehagene har gitt elever opp gjennom årene opplevelser og lærdom som det ikke har vært mulig å formidle i klasserommet. De positive og verdifulle pedagogiske sidene til tross - på 1980 og 90-tallet sank antallet skolehager drastisk.

De senere årene har vi opplevd en gryende renessanse for skolehagen og mange skoler vurderer nå muligheten for å opprette en skolehage.

a a a