Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Lenker
Her finner du nyttige lenker om skolehage og om økologisk drift av hage. 

Om skolehage:

http://skolehage.no/

Nettstedet administreres  og drives av Norges Naturvernforbund med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Bioforsk Økologisk sine temasider om skolehage 

Geitmyra matkultursenter for barn

Senteret har en egen skolehage og driver undervisning og kursvirksomhet om mat og matkultur for barn og voksne.

Mørkveien Natur og Kultursenter

Senteret er en tverrkulturell møteplass for aktivitet og læring innen husflid, jord og mat.

Levende læring

Et nettsted driftet av NMBU, Seksjon for læring og lærerutdanning.

Noen utenlandske sider spesielt om skolehager:

 Om økologisk landbruk:

AGROPUB
Artikler om økologisk dyrking mm

Debio
Om merking av økologiske produkt

Andre aktulle sider: 

Grønn Hverdag

Skapende uterom
Sveriges landbruksuniversitet (SLU) Skapande uterum: Uteskole
Om bruk av skolens uterom for å øke natur- og miljøforståelse. Informasjon om materiell og kurs om uteskole

Kortreist gjestebud

Om hvordan alle elever på en skole lager et marked der produktene har en miljøprofil.

Matskole 
Lærere som ønsker å undervise om økologisk landbruk og mat kan her få tilgang til  læremateriell. Nettsiden Matskole har samlet læremidler for undervisning om økologisk landbruk og mat, miljøvennlig og sunt kosthold. En del av stoffet er bearbeidet fra den svenske Ekoskolan som er utarbeidet av KRAV.


 

Vi vil gjerne ha tips om akuelle lenker. Send tipset til: kirsty.mckinnon@bioforsk.no

a a a