Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Litteratur

Alm, Gustaf m fl, 1992, Kompostboka, Landbruksforlaget

Berge, Nina og Faller, Tore, 2006, Miniskolehagen, Et praktisk opplegg for den enkle skolehagen, Oslo kommunale skolehager

Bergheim, Lena, Lie & Solheimdal, Liv, 2012, Økologisk mat i barnehage - en veileder til matglede, NORSØK, Tingvoll

Braagaard, Jeanette, 2010, Haver til mavers bedste oppgaver, Aarstiderne

Hansen, Sissel, McKinnon, Kirsty, Mohr, Emil, Synnevåg, Vidar-Rune, Vie, Geir, 1997, Økologisk hagebruk, Tun Forlag

Hugo, Aksel (red.), 2000, Levande skule ".... å ta skrittet ut." Utearealet som læringsarena, prosjektrapport, Norges landbrukshøyskole, Det norske hageselskap

Høystad, Dag Arne og Ulstein, Kristen, 2005, Ren jord! Håndbok i hjemmekompostering, Grønn Hverdag

Jolly, Linda og Leisner, Marianne, 2000, Skolehagen. Etablering, drift og pedagogisk tilrettelegging av en skolehage, Landbruksforlaget

Jolly, Linda og Leisner, Marianne, 2012, Skolehager i Oslo og Akershus 2012 - status og utfordringer, Rapport nr 1/2012, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Landbruksavdelingen

Keller, Jacob, 2009, Haven til maven, Naturen på din tallerken, Forlaget Olivia

Kjøhl, Mariken, En smak av bærekraft, undervisningsopplegg, Brønnerud skole, Ås kommune

Kratschmer, Harald, 2001, Jord og kompost, Gjødsling og jordforbedring på naturens vilkår, Landbruksforlaget

Leisner, Marianne, 2003, Planlegging av den økologiske hagen, Landbruksforlaget

McKinnon, K. & Birkeland, L. 2007. Skolehagen vår. Pedagogiske tips og praktisk arbeid.  

McKinnon, Kirsty, 2011, Kjøkkenhage – dyrk økologisk for norsk klima, Tun Forlag

McKinnon, Kirsty, 2014, Høstarbeid i skolehagen

Näslund, Görel Kristina, Klinting, Lars, 1988, Anders i kjøkkenhagen, N.W. Damm & Søn

Solemdal, Liv (red) og Løkke Christin, 2011,  Kortreist gjestebud. Ressurshefte. Tverrfaglig opplegg fra 1.-10. trinn. Bioforsk Økologisk, Tingvoll

Oslo kommune, Utdanningsetaten, Skolehagen som læringsarena, Naturfag & Mat og helse, et veiledningshefte for lærere på 1.-7. trinn og ansatte i Aktivitetsskolen

Oslo kommune, Utdanningsetaten, 2009, Oslo kommunale skolehager 100 år, Historisk læringsarena for fremtiden

Skjørdal, Anne Kari og Tesfamichael, Alene Alemu, 2014,  En lek i kjøkkenhagen - å dyrke økologiske grønnsaker med barn, Fylkesmannen i Buskerud

Skovsbøl, Ulla, 2012,  Skolehaver i praksis, Bokforlaget Frydenlund, Frederiksberg

Thomas, Sadie m.fl, 2009, Dyrk det Spis det, HURRA forlag as, Oslo

Utdanningsdirektoratet, 2005, Kunnskapsløftet. Læreplaner for gjennomgående fag i grunnskolen og videregående opplæring. Læreplaner for grunnskolen.

Åkerblom, Petter, 1990, Skolträdgårdens ABC,  MOVIUM og LTs förlag

a a a