Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Undervisningstips
Det finnes utallige aktiviteter og undervisningsopplegg som kan knyttes til en skolehage. Det kan være korte, tidsavgrensede aktiviteter og det kan være prosjekter som følges gjennom hele vekstsesongen. Det kan være aktiviteter som i hovedsak er knyttet til ett fag og ett læringsmål eller det kan være aktiviteter som involverer mange fag og mange kompetansemål. Her finner du eksempler på ulike aktiviteter fra flere skolehager. De fleste av disse kan tilpasses ulike aldersgrupper selv om de i eksempelet kanskje er beskrevet for ett bestemt klassetrinn.  
Salget i urtebedriften går strålende
a a a

oppal.jpg

jordarbeiding.jpg

sukkererttelt.jpg

dyr-i-hagen.jpg

blindtest.jpg

hagesuppe.jpg

hoesting-potet.jpg

logg-fra-hagen.jpg

presentasjon.jpg

hoesting.jpg