Del på Twitter Del på Facebook
skolehage1.jpg
Utskrift
Invitasjon til skolehageseminaret 2011
skolehage1.jpg

Fredag 28.januar 2011. Kl. 08.30 - 15.00
Sted: Sagene Festivitetshus, Holtsgate 3 i Oslo. Seminaret er spesielt beregnet på lærere i grunnskolen og ansatte i SFO (Aktivitetsskolen) og barnehager, men andre med interesse for temaene er også velkomne.
Se invitasjon og program i vedlegg.


I vår tid trenger vi mer enn noen gang gode undervisningsarenaer for å lære om prosessene i naturen, om hvor matvekster kommer fra og hvordan de ser ut og utvikler seg, en arena som egner seg for å øve og utvikle evne til samarbeid og hvor en kan lære god arbeidsteknikk og oppleve tverrfaglig læring.På disse sidene finner du tips ved planlegging av en skolehage.

Mange av de praktiske tipsene og bildene er hentet fra skolehagen som er knyttet til Bioforsk Økologisk sin økologiske demonstrasjonshage på Tingvoll gard.

Verdien av en skolehage

Skolehagen er en unik undervisningsarena for å gi elever impulser til å bli glad i naturen, respektere alt levende og få innsikt i økologiske sammenhenger.

I en skolehage kan en benytte et av de mest verdifulle pedagogiske virkemidlene vi rår over, nemlig å lære ved å gjøre. 

Skolehage4 (Brødtekst (BF))

Amid studerer kongslys og finner ut at det er hundrevis av frø i hver frøkapsel. Foto: Anne Kari Jacobsen

Skolehagen er uten tvil en verdifull arena for tverrfaglig undervisning og det skal ikke mye fantasi til før en oppdager muligheter for å knytte de fleste fagområdene på skolen til undervisning i skolehagen. Her følger eksempler på aktuelle tema:

Naturfag

 • - prosesser i naturen
 • - sirkulering av næringsstoffer, næringsstoffhusholdning (eks rhizobiumbakterier)
 • - samspill, for eksempel røtter/ mikroorganismer
 • - mangfold, en av pilarene i stabile økosystem
 • - utvikling og vekst - fra frø til frø, oppleve "naturens gang"

Mat og helse

 • - lage måltider og drikke av egenproduserte produkter, pynte mat
 • - kunnskap om legende planter

 

Gym

 • - god arbeidsteknikk
 • - fysisk utholdenhet

 

Norsk, engelsk og andre fremmedspråk

 • - loggskriving, muntlige og skriftlige fremføringer

 

Kunst og håndverk

 • - sy arbeidsklær, snekre fuglekasser, bygge tipi, utforme hage (estetikk), lage blomsterdekorasjoner
 • - tegning og maling

 

Matematikk

Areal, mengde, kg, pris, praktisk regning, konstruksjon (geometri) og kartforståelse.  

 

Samfunnsfag

Gamle mattradisjoner, jordbrukets utvikling, matdistribusjon, bærekraftig matproduksjon.

Musikk

Dikt, melodier til egne tekster, dramatisering, lage instrument, sanger som har tilknytning til natur, jord, dyr, planter.

Annet

Undervisning i skolehagen er miljøskapende, stimulerer til samarbeid og gir mulighet for sosialpedagogiske vinklinger. I tillegg er skolehagen en ypperlig arena for tilrettelagt undervisning.

a a a

oppal.jpg

jordarbeiding.jpg

sukkererttelt.jpg

dyr-i-hagen.jpg

blindtest.jpg

hagesuppe.jpg

hoesting-potet.jpg

logg-fra-hagen.jpg

presentasjon.jpg

hoesting.jpg