Del på Twitter Del på Facebook
Penger. Foto: R.Dammen
Utskrift
Økonomiske virkemidler
Penger. Foto: R.Dammen
Økonomiske virkemidler omfatter ordninger med tilskudd til miljøtiltak hvor brukeren får økonomisk kompensasjon for en aktiv miljøinnsats.

Disse virkemidlene omfatter også miljøkrav som blir knyttet til andre økonomiske ordninger, og hvor det er en forutsetning at miljøkravene etterkommes for at tilskuddet skal kunne utbetales i sin helhet.

Regionale og kommunale miljøtilskudd
Som en del av regionale miljøprogram er det i hvert enkelt fylke etablert regionale miljøtilskudd for å møte miljøutfordringene i fylket, både mht forurensning og kulturlandskap. Det er store variasjoner i hvordan fylkene innretter sine RMP-tilskudd.

Andre økonomiske ordninger med miljøkrav

a a a