NIBIO Tjøtta
Adresse: Parkveien, 8860 TJØTTA
Postadresse: Postboks 34, N-8860 TJØTTA
Telefon: 03 246.
Fra utlandet: +47 40 60 41 00
E-post: tjotta@nibio.no Prosjektleder for forebygging mot viltskader og redaktør:
Forsker Inger Hansen
NIBIO Tjøtta
Web-ansvarlig:
Liv Jorunn Hind

Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Tema- og fokusark
Norsk viltskadesenter publiserer tema- og fokusark for en stor del av sine gjennomførte prosjekt. Hensikten er å gi en sammenfattet gjennomgang av de viktigste resultatene.

Tema: Rovdyr og beitedyr

 

Tema: Tapsundersøkelser - sau og rein

 

Tema: Gås og beiteskader

 

Tema: Hjortevilt og beiteskader

 

Tema: Å leve med bjørn

 

a a a

Sau i hall. Foto: Inger Hansen