NIBIO Tjøtta
Adresse: Parkveien, 8860 TJØTTA
Postadresse: Postboks 34, N-8860 TJØTTA
Telefon: 03 246.
Fra utlandet: +47 40 60 41 00
E-post: tjotta@nibio.no Prosjektleder for forebygging mot viltskader og redaktør:
Forsker Inger Hansen
NIBIO Tjøtta
Web-ansvarlig:
Liv Jorunn Hind

Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Arrangementer
Norsk viltskadesenter arrangerer/deltar på ulike arrengementer med fokus på blant annet rovdyr, viltskade og landbruk. Hensikten med slik aktivitet er formidling av resultater og erfaringer fra vår forskningsvirksomhet.

I margen til høyre blir det lagt ut informasjon fra ulike arrangementer Norsk viltskadesenter har deltatt på eller har vært med på å arrangere.

a a a