NIBIO Tjøtta
Adresse: Parkveien, 8860 TJØTTA
Postadresse: Postboks 34, N-8860 TJØTTA
Telefon: 03 246.
Fra utlandet: +47 40 60 41 00
E-post: tjotta@nibio.no Prosjektleder for forebygging mot viltskader og redaktør:
Forsker Inger Hansen
NIBIO Tjøtta
Web-ansvarlig:
Liv Jorunn Hind

Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Rapporter og publikasjoner
Relevante rapporter og publikasjoner legges ut fortløpende etter hvert som de ferdigstilles.

Rovvilt og beitedyr

 

 

Tapsundersøkelser

 

Gås og beiteskader

 

Hjortevilt, beiteskader og påkjørsler

 

Å leve med bjørn

 

Andre bjørnepublikasjoner

 

a a a

Reinsamling. Foto: Bioforsk