NIBIO Tjøtta
Adresse: Parkveien, 8860 TJØTTA
Postadresse: Postboks 34, N-8860 TJØTTA
Telefon: 03 246.
Fra utlandet: +47 40 60 41 00
E-post: tjotta@nibio.no Prosjektleder for forebygging mot viltskader og redaktør:
Forsker Inger Hansen
NIBIO Tjøtta
Web-ansvarlig:
Liv Jorunn Hind

Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Forskning og utvikling
Gjennom landbruksfaglig, biologisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse, har NIBIO bygget opp ekspertise på forebygging av viltskader. Det inkluderer rovviltskader på sau og rein, beiteskader av gjess og hjortevilt og andre konfliktområder mellom landbruk og viltinteresser.

Gjennom Tjøtta gård har avdelingen på Tjøtta store ressurser med innmark, utmark og husdyr som kan brukes i forsøksvirksomheten. Vi utfører feltforsøk i hele Norge, spesielt i rovdyrbelastee områder. Norsk viltskadesenter har et omfattende nasjonalt samarbeid og kontaktnett innen sine fagområder.

I menyen til høyre ligger en oversikt over pågående prosjekt.

 

Leder for Norsk viltskadesenter: Inger Hansen

a a a

Dødsvarlser_peiling. Foto: Norvald Ruderaas