NIBIO Tjøtta
Adresse: Parkveien, 8860 TJØTTA
Postadresse: Postboks 34, N-8860 TJØTTA
Telefon: 03 246.
Fra utlandet: +47 40 60 41 00
E-post: tjotta@nibio.no Prosjektleder for forebygging mot viltskader og redaktør:
Forsker Inger Hansen
NIBIO Tjøtta
Web-ansvarlig:
Liv Jorunn Hind

Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Standarder
Standarder for de mest effektive forebyggende tiltak mot rovviltskader er utarbeidet av NIBIO og fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning.

Du kan søke Fylkesmannen om tilskudd til forebyggende tiltak. Dersom det er utarbeidet en standard for tiltaket skal standarden følges så framt ikke annet er bestemt i vedtak om tilskudd. Vedlagt standarden finnes også en liste med absolutte minimumskrav for tiltaket. Tiltaket skal utføres i henhold til denne kravlisten før utbetaling av tilskudd fra betalende myndighet kan skje. Standardene vil bli oppdatert dersom ny vitenskap, nye forskrifter/lover eller forvaltningsretninger tilsier dette. Standardene er derfor registrert med siste oppdaterte dato som versjonsnummer.

 

For mer utdypende veiledning/informasjon om de enkelte tiltak henvises til våre Temaark og Rapporter.

a a a

Vokterhund_sosialisering på storfe. Foto: Inger Hansen

Vokterhund_sosialisering på sau. Foto: Inger Hansen

Vokterhund_sosialisering. Foto: Inger Hansen

Vokterhund på patrulje med sau

Vokterhunder på innmarksbeite. Foto: M.A. Hågensen

Gjerde. Foto: Inger Hansen

Gjerde med sikring av utenforliggende høyder. Foto: Inger Hansen

Gjerde med sikring av grøfter. Foto: Inger Hansen

Gjerde og skilting. Foto: Inger Hansen

Gjerde må sikries mot gras. Foto: Inger Hansen

Sosialisering av valper på kjøttfe.

Sosialisering av hund på sau.

En godt sosialisert valp som viser tydelig underkastelsessignaler.

Vokterhund på patrulje.

Vokterhund på inngjerdet beite.

Rett, brei og flat trasé bør tilstrebes.

Utenforliggende høyder må sikres slik at rovdyr hindres å hoppe inn.

Grøfter skal sikres, helst med strømførende tråder.

Elektriske gjerder må skiltes.

For å opprettholde høy spenning må vegetasjonen under gjerde ryddes gjennom beitesesongen.