Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Kurs og etterutdanning

Kompetansegivende kurs i mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging.

Kurs 2016: 1. samling 8.-10. mars 2016, 2. samling 26. - 28. april 2016
Påmeldingsfrist: desember 2015/januar 2016

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og NIBIO (tidligere Bioforsk) har siden 2009 årlig arrangert kompetansegivende kurs som gir nødvendig kunnskap og opplæring for saksbehandling, planlegging og oppfølging av mindre avløpsanlegg i henhold til kapittel 12 i forurensningsforskriften.

Kurset er hovedsaklig beregnet på saksbehandlere i kommunal sektor, areal- og miljøplanleggere, rådgivere og konsulenter. Det er også mulig for andre interesserte å delta. Kurset er et etter- og videreutdanningskurs i regi av SEVU (seksjon for etter- og videreutdanning) ved NMBU. Fullført kurs, med innlevering av avsluttende prosjekt-oppgave, gir 5 studiepoeng.

Neste kurs vil starte opp med nettstudier i begynnelsen av februar 2016, første kurssamling vil være på Ås i mars (8-10. mars), og andre kurssamling vil være i slutten av april (26.-28. april).

For informasjon, se hjemmeside for kurset: SEVU-kurs mindre avløp
For å laste ned kursbrosjyre for kurs gjennomført i 2015, klikk her

 


Avløpskonferanse 2016 - 24. og 25. mai 2016 på Campus Ås

NIBIO (tidligere Bioforsk) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) vil den 24. og 25. mai 2016 arrangere den tredje avløpskonferanse for mindre avløp - Avløpskonferansen 2016! 

Tilsvarende konferanse ble arrangert i april 2012 og mai 2014. Se link til  tidligere konferanser;  2012 og 2014. De to tidligere konferansene har hatt 120-150 deltagere, og flere utstillere. Vi håper at 2016-konferansen også vil være en møteplass mellom de mange aktører i bransjen.

Sett av datoene! Nærmere informasjon vil komme på www.avlop.no og på konferansens egen nettside!
Om du har innspill til temaer for Avløpskonferansen 2016, send en epost til NIBIO ved Guro Randem Hensel: guro.hensel@nibio.no


 
Kurs og etterutdanning

NIBIO internettkurs 
Norsk Vann - kurs 
NMBU- kurs
Norsk Rørsenter
ADK-1 kurs


 

a a a