Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Kurs og etterutdanning
Velg mellom ulike kurstilbud.

Kompetansegivende kurs i mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging - pågående kurs:  februar - april 2015. Påmeldingsfrist var i januar 2015

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Bioforsk Miljø tilbyr et kompetansegivende kurs som skal gi nødvendig kunnskap og opplæring for saksbehandling, planlegging og oppfølging av mindre avløpsanlegg i henhold til kapittel 12 i forurensningsforskriften.

Kurset er hovedsaklig beregnet på saksbehandlere i kommunal sektor, areal- og miljøplanleggere, rådgivere og konsulenter. Det er også mulig for andre interesserte å delta. Kurset er et etter- og videreutdanningskurs i regi av SEVU ved NMBU. Fullført kurs, med innlevering av avsluttende prosjektoppgave, gir 5 studiepoeng.

Kurset har vært holdt årlig siden 2009, og over 200 deltagere har gjennomført kurset. Årets
kurs holdes i første halvår i 2015; oppstart nettstudier var i begynnelsen av februar, første kurssamling var på Ås 10. - 12. mars, og andre kurssamling vil være 27. - 29. april.

Informasjon om kurset og påmeldingsskjema finnes på SEVUs hjemmeside.
For påmelding til kurset, klikk her.
For å laste ned kursbrosjyre, klikk her.

 


Avløpskonferanse 2016 på Ås, planlegges arrangert i mai 2016

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Bioforsk Jord og miljø arrangerte i april 2012 og i mai 2014 avløpskonferanse på temaet mindre avløp. De to første konferansen ble arrangert på på Ås, og samlet henholdsvis rundt 120 og 150 deltagere, pluss foredragsholdere. Det har vært hyggelige og lærerike dager på Ås disse to årene, og vi planlegger å gjenta dette i 2016.  Planlagt tidsrom for konferanse i 2016 er i mai! Eksakte datoer og mer info kommer!


 
Kurs og etterutdanning

Bioforsk internettkurs 
Norsk Vann - kurs 
UMB - kurs
ADK-1 kurs


 

a a a