Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Kurs og etterutdanning
Velg mellom ulike kurstilbud.

Kompetansegivende kurs i mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging - neste kurs:  februar - april 2014. Påmeldingsfrist: 10. januar 2014

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Bioforsk Jord og miljø tilbyr et kompetansegivende kurs som skal gi nødvendig kunnskap og opplæring for saksbehandling, planlegging og oppfølging av mindre avløpsanlegg i henhold til kapittel 12 i forurensningsforskriften.

Kurset er hovedsaklig beregnet på saksbehandlere i kommunal sektor, areal- og miljøplanleggere, rådgivere og konsulenter. Det er også mulig for andre interesserte å delta. Kurset er et etter- og videreutdanningskurs i regi av SEVU ved UMB. Fullført kurs, med innlevering av avsluttende prosjektoppgave, gir 5 studiepoeng.

Kurset har vært holdt årlig siden 2009, og rundt 200 deltagere har gjennomført kurset.
Neste kurs vil holdes i første halvår i 2014; oppstart nettstudier i begynnelsen av februar, første kurssamling vil være på Ås 4. - 6. mars, og andre kurssamling vil være 28. - 30. april.

Informasjon om kurset og påmeldingsskjema, finnes på SEVUs hjemmeside.
Klikk her!  For påmelding til kurset, klikk her

For å laste ned kursbrosjyre for kurset, klikk her!

 


Avløpskonferanse 2014 på Ås, den 13. og 14. mai 2014

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Bioforsk Jord og miljø arrangerte i april 2012 avløpskonferanse på temaet mindre avløp. Den første konferansen ble arrangert på Studentsamfunnet på Ås, og samlet rundt 120 deltagere, pluss foredragsholdere. Det ble to hyggelige og lærerike dager på Ås, noe vi vil gjenta i 2014. Sett av datoene 13. og 14. mai 2014! Mer info kommer!


Kompetansegivende kurs i mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging - neste kurs: oppstart januar 2014!

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Bioforsk Jord og miljø tilbyr et kompetansegivende kurs som skal gi nødvendig kunnskap og opplæring for saksbehandling, planlegging og oppfølging av mindre avløpsanlegg i henhold til kapittel 12 i forurensningsforskriften.

Kurset er hovedsaklig beregnet på saksbehandlere i kommunal sektor, areal- og miljøplanleggere, rådgivere og konsulenter. Det er også mulig for andre interesserte å delta. Kurset er et etter- og videreutdanningskurs i regi av SEVU ved UMB. Fullført kurs, med innlevering av avsluttende prosjektoppgave, gir 5 studiepoeng.

Kurset har vært holdt årlig siden 2009, og rundt 200 deltagere har gjennomført kurset.
Neste kurs vil være i 2014, med oppstart nettstudier i januar og kurssamlinger på Ås i februar/mars og i  april/mai.
Endelige datoer for kurset i 2014 er ennå ikke bestemt, men vil legges ut så fort de er fastsatt.

For å se på kursinnholdet, kan info fra 2013-kurset benyttes:
Informasjon om kurs i 2013, finnes på SEVUs hjemmeside. Klikk her!

For å laste ned kursbrosjyre for kurset i 2013, klikk her!

 
Kurs og etterutdanning

Bioforsk internettkurs 
Norsk Vann - kurs 
UMB - kurs
ADK-1 kurs


 

a a a